Hlavní navigace

Exekuce v roce 2013 podle nových pravidel. Čtěte, co se mění (1. díl)

Zdeněk Vesecký

Novou podporu věřitelům a více výhod pro dlužníky. To přináší nová pravidla platná při výkonu exekucí. Podnikatel.cz vás seznámí se všemi úpravami.

Novela exekučního a občanského soudního řádu má exekuční praxi v České republice výrazně modernizovat. Její dopady budeme moci zhodnotit až v průběhu dalších měsíců. Exekutorská komora ČR ale už teď odmítá, že by nově nastavená pravidla posilovala pravomoci soudních exekutorů. Naopak je podle ní zásadně oklešťuje. Výrazně se uleví hlavně dlužníkům.

Proces exekuce bude rychlejší

Ve většině případů může exekutor začít konat bez soudního rozhodnutí. Soud už totiž nemusí vydávat usnesení o nařízení exekuce, a proto není nutné dlouho čekat na doložku o nabytí právní moci. Nově soud pověří exekutora formou opatření a ten o této skutečnosti zpraví dlužníka. V případě, že dlužník protestuje, bude podán návrh na zastavení. Pokud exekuci nikdo nenapadá, exekuci bude možné provést i ukončit ve výrazně kratším čase, dodává David Tala, tiskový mluvčí Exekutorského úřadu Přerov. Pro váš klid, exekutoři sice nově mohou rozhodovat sami, ale stále pod dohledem soudu.

Univerzální opravný institut

Takzvané obranné prostředky, odvolání a návrh na zastavení exekuce, jsou sjednoceny. Novinka má zajistit větší srozumitelnost pro dlužníka i věřitele. Zároveň se od ní očekává rychlejší průběh řízení, protože v první instanci bude o návrhu rozhodovat soudní exekutor. Ten v případě, že s návrhem bude souhlasit věřitel, exekuci bez dalšího zastaví. Pokud by věřitel nesouhlasil, postoupí návrh soudu.

Čím více exekucí, tím více ušetříte na poplatcích

Ocení to hlavně ti, kteří exekucím čelí z několika stran. Vysoký poplatek za exekuční řízení bude dlužník platit pouze jednou a vyhne se tak dalším zbytečným vydáním. Zcela automatické je slučování v případě, že je proti dlužníkovi vedeno jedním věřitelem více exekučních řízení pod jedním exekutorským úřadem. Týká se to především takzvaných bagatelních pohledávek, tedy částek do 10 000 korun. Dlužník může také požádat o sloučení exekucí, které proti němu vede více exekutorů. Všechna řízení pak spojí soud a určí, který exekutor spojené řízení povede. Je třeba apelovat na přístup věřitelů a advokátů. Už v předexekuční fázi by totiž mělo docházet k upomínání dlužníka a spojování věcí, komentuje David Koncz, viceprezident Exekutorské komory ČR.


Autor: www.isifa.com

Ve většině případů může exekutor začít konat bez soudního rozhodnutí.

Konec dvojkolejnosti

Novela ponechává správním orgánům k vymáhání pohledávek pouze dvě možnosti. A to správní exekuci a exekuci prováděnou soudním exekutorem. To se týká například rozhodnutí obcí, krajů, ale i dalších orgánů veřejné správy. Smyslem je utlumit neefektivní vymáhání prováděné soudy. Vymahatelnost pohledávek v případě soudních exekutorů je 30 až 40%, zatímco soudy hlásí pouze 3 až 5% úspěšnost.

Podstata této změny spočívá v tom, že úřady, které si mohou vést správní nebo daňovou exekuci samy, nebudou moci do budoucna vést výkon rozhodnutí přes soud a buď si budou muset provést exekuci samy, nebo případně pověřit soudního exekutora. Je logické, aby exekuce prováděli úředníci, kteří jsou podstatně levnější než soudci placení z peněz daňových poplatníků, vysvětluje Jiří Prošek, prezident Exekutorské komory ČR.

Více výhod skýtá pro věřitele exekuce prováděné soudním exekutorem. Správní orgány nejsou schopny vést exekuci kvalitně a efektivně. Leckdy neumějí provádět například dražby nemovitostí apod. Potvrzuje to i soudní exekutor z Liberce Petr Polanský: Exekuce vedená soudním exekutorem navíc není, na rozdíl od té vedené dle správních předpisů, vázána na konkrétní způsob vedení exekučního řízení. Přínosem pro věřitele je také to, že není nucen sám dohledávat majetek dlužníka. O to se postará exekutorský úřad.

Řízeními, kterými se soudy zabývaly před účinností novely, budou pověřeni soudní exekutoři místně příslušní danému soudu. Soudem budou vykonávána především rozhodnutí, která se týkají nezletilých dětí nebo vykázání ze společného obydlí.

Problému může předejít předžalobní výzva

Tato výzva zamezuje tomu, aby se dlužník o svém závazku dozvěděl až po zahájení exekučního řízení. Typickým příkladem je nezaplacená pokuta z MHD. Jde tedy opět o jednu z výhod pro dlužníky. Pokud svůj dluh uhradí včas, vyhne se navyšování dluhu v průběhu exekučního řízení.

Novela zákona ukládá zaslání výzvy dlužníkovi nejméně sedm dní před podáním žaloby na jeho adresu pro doručování nebo poslední známou adresu. Nespecifikuje už obsah této výzvy a dokonce ani nevyžaduje, že musí být dlužníkovi doručena. Věřitel má ale povinnost později dokázat, že výzvu skutečně odeslal. Pouze tak má právo na náhradu nákladů soudního řízení. Nový zákon usnadní život věřitelům tím, že mohou snadno prokázat, že dlužníka o jeho závazku dostatečně informovali a žádali narovnání.

Nově je možnost provedení exekuce závislá na běhu lhůty pro dobrovolné plnění dluhu, kterou kontroluje soudní exekutor. Její délka se zdvojnásobila na 30 dnů a znamená tedy výhodu pro dlužníky, kterým poskytuje prodlouženou lhůtu plnění, říká soudní exekutor z Exekutorského úřadu v Liberci, Petr Polanský. V případě, že dlužník uhradí svůj dluh ve lhůtě, odměna exekutora je pouze ve výši 50%.

Našli jste v článku chybu?
Podnikatel.cz: Balíčky pokladních řešení k EET. Za kolik?

Balíčky pokladních řešení k EET. Za kolik?

Podnikatel.cz: Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Měšec.cz: Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Měšec.cz: Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Podnikatel.cz: Zavře krám u #EET Malá pokladna a Teeta?

Zavře krám u #EET Malá pokladna a Teeta?

Měšec.cz: Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Měšec.cz: U levneELEKTRO.cz už reklamaci nevyřídíte

U levneELEKTRO.cz už reklamaci nevyřídíte

Podnikatel.cz: Informovat o EET musí i e-shopy, nebo zaplatí

Informovat o EET musí i e-shopy, nebo zaplatí

120na80.cz: Na ucho teplý, nebo studený obklad?

Na ucho teplý, nebo studený obklad?

DigiZone.cz: Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

Vitalia.cz: V SAPĚ našli nelegální porážku kachen

V SAPĚ našli nelegální porážku kachen

Vitalia.cz: Paštiky plné masa ho zatím neuživí

Paštiky plné masa ho zatím neuživí

Vitalia.cz: Jak vybrat ořechy do cukroví a kde mají levné

Jak vybrat ořechy do cukroví a kde mají levné

Podnikatel.cz: Věčně rozzlobený podnikatel? Cesta do pekel

Věčně rozzlobený podnikatel? Cesta do pekel

120na80.cz: Popraskané rty? Některé balzámy stav zhoršují

Popraskané rty? Některé balzámy stav zhoršují

Lupa.cz: Insolvenční řízení kvůli cookies? Vítejte v ČR

Insolvenční řízení kvůli cookies? Vítejte v ČR

Lupa.cz: Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?

Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?

Vitalia.cz: Jsou čajové sáčky toxické?

Jsou čajové sáčky toxické?

Podnikatel.cz: Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat

Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat

Vitalia.cz: Formičky naší babičky: Jak se zbavit rzi

Formičky naší babičky: Jak se zbavit rzi