Financování regionálních programů je zachováno

Vláda podpořila návrh ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Kofinancování regionálních operačních programů ze státního rozpočtu bude zachováno. Vláda v rámci úsporných opatření původně schválila jeho zrušení. MMR jako koordinátor čerpání strukturálních fondů navrhovalo postupné snižování státní účasti na financování regionálních programů a úplné zrušení kofinancování nepodpořilo.

Výsledkem je rozhodnutí vlády o obnovení kofinancování ze státního rozpočtu v rozsahu závazků z podepsaných smluv na jiné než krajské projekty. Zbývající prostředky zajistí krajské rozpočty. V situaci, v jaké se nachází veřejné finance, je nezbytné hledat úspory ve všech oblastech, nicméně jsem rád, že vláda uvážila důsledky svého rozhodnutí a nedopustila ohrožení plynulého čerpání evropských fondů, sdělil 1. náměstek ministra Daniel Braun.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení Instagram pro firemní i osobní marketing

  •  
    Jak zakládat a používat účty.
  • Jak publikovat a vyhodnocovat.
  • Jak si poradit s hastagy.

Detailní informace o školení Instagram»

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+