Firmy soutěží v sociální odpovědnosti

Dvě desítky českých podniků se přihlásily do mezinárodní soutěže Evropská cena za společenskou odpovědnost firem. Firmy mají šanci v soutěži představit své projekty společenské odpovědnosti firem (CSR) realizované v roce 2007.

Podle organizátorů soutěže, české poradenské společnosti M.C.TRITON a občanského sdružení Fórum dárců, soutěž prokázala zájem českých firem o problematiku CSR. S úrovní projektů je spokojená i ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková. Potěšilo mě zejména, že ve výčtu přihlášených nechybí jména předních společností působících na českém trhu ani menších subjektů. Příjemně překvapivé je přihlášení i organizací z řad samosprávy. Jsem přesvědčena, že právě jména přihlášených ukazují, jak prestižní je tato soutěž a nakolik klíčovou otázkou je pro firmy koncept odpovědného chování, uvedla Stehlíková, která má záštitu nad českým kolem soutěže. Záštitu nad mezinárodním kolem soutěže převzal Vladimír Špidla, člen Evropské komise.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Jak na firemní Facebook prakticky

  •  
    Jak efektivně propojit Facebook s webem.
  • Jak vše měřit a vyhodnocovat.
  • Jak řešit krizové situace.

Detailní informace o školení Facebooku »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+