HKČR: Je nutné snížit energetickou závislost ČR

Hospodářská komora České republiky (HKČR) považuje za jednu z priorit zvýšit energetickou nezávislost ČR. Chce tak zabránit ohrožení koncových uživatelů, zejména podniků, nedostatkem zemního plynu v případě opakovaných výpadků v jeho dodávkách. Komora proto navrhuje prolomit ekologické limity těžby fosilních paliv a zvýšit podíl jaderné energetiky.

Rusko-ukrajinské spory a následné přerušení dodávek zemního plynu do Evropy zdůraznily myšlenku energetické nezávislosti. HKČR proto apeluje na vládu, aby přijala opatření vedoucí k zajištění energetické bezpečnosti. Komora proto doporučuje podpořit dotěžení tuzemských zásob fosilních paliv a prolomit ekologické limity. Dalším důležitým aspektem je podle HKČR i rozvoj těžby uranu za environmentálně přijatelných podmínek a zvyšování podílu jaderné energetiky. Energie a energetika je nejen jedním ze základů podnikatelského prostředí, ale je i základem úspěšného fungování ČR a EU, uvedl prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel.

Kužel také dodal, že část z dováženého plynu, na kterém je ČR výrazně závislá, se během procesu těžby a transportu spotřebovává. Plných 25 % z objemu plynu, který k nám proudí, se spotřebuje na jeho samotnou dopravu, pět až deset procent uniká při těžbě plynu do ovzduší a až 5 % představují ztráty způsobené mnohdy špatným technickým stavem potrubí plynovodu.Komora proto považuje za klíčové stanovit priority v energetické politice a minimalizovat závislost ČR na dovozu zemního plynu z Ruska.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Obsahová strategie a content marketing

  •  
    Proč je obsahový marketing výrazným trendem.
  • Jak navrhnout užitečnou obsahovou strategii.
  • Jak zlepšit workflow a výsledky copywritingu.

Detailní informace o školení content strategy »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+