Hospodářská komora se ohradila proti evropské definici nehlášené práce

Hospodářské komoře se nelíbí, jak v Bruselu definovali „nehlášenou práci”, která vloni získala ucelenou podobu v rámci zintenzivnění boje proti nehlášené práci. Nehlášená práce je definována jako: jakákoliv placená činnost, která je zákonná, pokud jde o její povahu, avšak není ohlášená orgánům veřejné moci, s přihlédnutím k rozdílům v systému regulace členských států.

Tato definice spojuje nehlášenou práci s daňovým podvodem a/nebo podvodem v oblasti sociálního zabezpečení a zahrnuje nejrůznější aktivity od neformálních služeb pro domácnost až po nelegální práci prováděnou osobami, které neoprávněně pobývají v některém členském státě, ale nezahrnuje trestnou činnost.

Hospodářská komora ČR vítá uvedené sdělení jako celek, přičemž zdůrazňuje, že:

  • u definice nehlášené práce považuje za důležité jasně diferencovat mezi legálně provozovanou, ale nehlášenou činností, a na druhé straně trestní (nelegální) činností, která nemá být označována jako „nehlášená práce“ ale jako „nezákonná činnost“;
  • je třeba jasně identifikovat instrumenty (nosiče), jejichž prostřednictvím dochází k nehlášené práci, v této souvislosti nelze považovat institut flexibilních smluv jako takový a formu práce samostatně výdělečně činných za „nosič“ ve výše uvedeném smyslu;
  • nehlášená práce má jasně sektorovou dimenzi, viditelnou zejména v sektoru služeb pro domácnosti a ve stavebnictví.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení UX: Jak zapojit uživatele do designu

  •  
    Jak dostat ono tajemné UX do designu.
  • Ve kterých fázích zapojit uživatele, abyste dostali nejvíc muziky za nejmíň peněz.
  • Jak vytvářet jednoduché a srozumitelné persony

Detailní informace o školení UX »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+