Zdaňovací období: hospodářský rok. Jaká bude sazba daně?

Zdaňovacím obdobím k dani z příjmů právnických osob nemusí být jen kalendářní rok. Společnosti často používají tzv. hospodářský rok. Hospodářským rokem je 12 měsíců po sobě jdoucích, které začínají prvním dnem jiného měsíce, než je leden. Hospodářský rok může začínat 1.dubna, 1.září atd.

Jak správně zvolit sazbu daně, když hospodářský rok přesahuje do dvou kalendářních roků? Podle současné právní úpravy se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání. Novelizované znění Zákona o daních z příjmů se poprvné použije pro zdaňovací období, které započalo v roce 2008.

Sazba daně u daně z příjmů právnických osob:
  • 21 % za hospodářský rok 2007/2008
  • 21 % za hospodářský rok 2008/2009
  • 20 % za hospodářský rok 2009/2010
  • 19 % za hospodářský rok 2010/2011

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Měření a vyhodnocování kampaní

  •  
    Jak připravit a plánovat kampaně
  • Jak vyhodnocovat a využít důležité metriky
  • Jak to dělat u různých obchodních aktivit

Detailní informace o školení Měření a vyhodnocování kampaní»

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+