Hranice rozhodného příjmu se zvyšuje na 2500 Kč

Průměrná mzda se zvyšuje. Nová vyhláška MPSV č. 286/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012 stanovuje údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2012.

Průměrná mzda se zvyšuje. Nová vyhláška MPSV č. 286/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012 sta­novuje údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2012. Na základě této vyhlášky je stanoven všeobecný vyměřovací základ v částce 24 526 Kč a přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení ve výši 1,0249. Prů­měrná mzda tedy činí 25 137 Kč (24 526×1,0249). Čtěte více: Změny sociálního pojištění OSVČ v roce 2012

Uvedené údaje ovlivní výši důchodů přiznávaných od roku 2012, výši stropů vyměřovacích základů pro povinné veřejnoprávní pojistné i minimální výši záloh na veřejnoprávní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné. Díky zvýšení průměrné mzdy se zvyšuje i měsíční příjem zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, tzv. hranice rozhodného příjmu z 2000 na 2500 korun.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení UX: Jak zapojit uživatele do designu

  •  
    Jak dostat ono tajemné UX do designu.
  • Ve kterých fázích zapojit uživatele, abyste dostali nejvíc muziky za nejmíň peněz.
  • Jak vytvářet jednoduché a srozumitelné persony

Detailní informace o školení UX »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+