I noční práce má svá pravidla

Noční práce je práce konaná v noční době. Noční dobou je přitom doba mezi 22. a 6. hodinou ranní. Zaměstnancem pracujícím v noci, neboli nočním zaměstnancem, se rozumí zaměstnanec, který během noční doby pravidelně odpracuje nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích.

Noční práce však má své limity. Pracovní doba nesmí překročit 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Pokud to neumožňují provozní důvody, je zaměstnavatel povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby průměrná délka směny nepřekročila 8 hodin v období nejdéle 6 kalendářních měsíců nebo 26 týdnů po sobě jdoucích. Při výpočtu průměrné délky směny u zaměstnanců pracujících v noci se vychází z pětidenního pracovního týdne. O podmínkách noční práce čtěte více: Pracovat v noci mohou podle zákoníku práce i těhotné ženy

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Online Public Relations aneb PR sociálního věku

  •  
    Jak se liší digitální PR oproti klasickému PR.
  • Jak tvořit tiskové zprávy.
  • Jak monitorovat a vyhodnocovat PR.

Detailní informace o školení s Danem Dočekalem »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+