Informujte se o připravovaných změnách občanského a obchodního zákoníku

Ministerstvo spravedlnosti představilo internetové stránky k novému občanskému zákoníku. Občané zde naleznou informace k připravovanému návrhu zákoníku a také návrh nové podoby obchodního zákona a zákona o mezinárodním právu soukromém. Stránky obsahují shrnutí připravovaných změn, odůvodnění a informace o některých pojmech a institucích.

Ministerstvo spravedlnosti spustilo nové internetové stránky, na kterých mohou jejich návštěvníci sledovat návrh nového občanského zákoníku. Naleznou zde také připravované změny obchodního zákona a zákona o mezinárodním právu soukromém. Nový informační web si klade za cíl ulehčit veřejnosti orientaci v procesu rekodifikace soukromého práva a poskytovat informace o aktuálním dění v této oblasti, uvádí ministr Jiří Pospíšil.

Na webových stránkách jsou uváděny texty navrhovaných právních změn ve znění, ve kterém byly odeslány do připomínkového řízení. Informace jsou dělené do šesti okruhů podle jednotlivých částí zákona. Pro širší obeznámení s touto problematikou je na webu i mnoho dalších tematicky příbuzných materiálů. Právní úpravy jsou zde přehledně shrnuty a je k nim připojeno i jejich odůvodnění. Web rozvádí i význam některých důležitých pojmů a informuje o institutech, se kterými návrh občanského zákoníku pracuje. Stejně tak již fungují stránky k novému insolvenčnímu zákonu, který nabyl účinnosti 1. ledna 2008. Čtěte také: Ministerstvo umožní připomínkovat změny v zákoníku práce

4 názory Vstoupit do diskuse
poslední názor přidán 15. 10. 2008 14:31

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení e-mail marketingu – pokročilé techniky

  •  
    Jak připravit šablonu moderního e-mailu
  • Jak spustit automatizované kampaně
  • Jak dynamizovat běžnou rozesílku

Detailní informace o školení e-mail marketingu - pokročilé techniky »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+