Hlavní navigace

Inovujete své produkty či služby? Můžete ušetřit na daních

 Autor: www.SXC.hu
Milan Struna

České podniky mají zákonný nárok na využití odpočtu na podnikový výzkum a vývoj. Této výhody však využívá necelá desetina.

Dle zákona o daních z příjmů si může jakýkoliv podnik, který realizuje inovace svých produktů, výrobních postupů či služeb, snížit daňový základ o náklady spojené s vlastním výzkumem a vývojem.

Typicky se jedná o mzdy a povinné odvody zaměstnanců podílejících se na výzkumu a vývoji, odpis majetku, který je při výzkumu a vývoji využíván, či materiál a energie.

Z jednoho milionu korun vynaloženého na výzkum a vývoj tak mohou české podniky ušetřit
190 000 Kč (při dani z příjmu 19%). Přestože se jedná o poměrně lehce dosažitelnou úsporu, řada podniků tento odpočet neuplatňuje, či o něm dokonce ani neví. Dle odhadů společnosti eNovation v roce 2010 měla cca 7000 firem nárok na odpočet, reálně však úsporu využila necelá desetina.

Co spadá pod výzkum a vývoj?

K uplatnění odpočtu je nutné splnit následující znaky definující výzkum a vývoj:

  • vyjasnění výzkumné či technologické nejistoty

Při práci na novém produktu musí vývojáři překonávat nejistotu ohledně způsobu, jakým docílí požadovaných vlastností daného produktu.

  • docílení ocenitelného prvku novosti
Ilustrační obrázek
Autor: www.SXC.hu

Podniky si mohou od základu daně odečíst 100 % nákladů vynaložených v daném zdaňovacím období. 

Cílem vývojových aktivit musí být také produkt či služba s novými technickými, užitnými či jinými vlastnostmi, kterými se bude jednoznačně kvalitativně odlišovat od dosavadní produkce firmy.
Je nutné zdůraznit, že předpokládaná novost a překonávání technické nejistoty nemusí být absolutní z pohledu určitého trhu či dané branže, ale je postačující, pokud se toto odehrává v rámci daného podniku. Novost a technická nejistota jsou tedy relativní ve vztahu k znalostem a plánům daného podniku.

Po splnění těchto zákonných požadavků si tak podniky mohou od základu odečíst
100 % nákladů vynaložených v daném zdaňovacím období. Zjednodušeně řečeno, náklady na výzkum a vývoj si účtuje podnik de facto dvakrát, díky čemuž dosahuje faktické podpory ve výši 19 % z hodnoty těchto nákladů.

Co je třeba udělat?

1. Projekt

Zákonným požadavkem na uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj je vyhotovení písemného Projektu, který musí mj. popsat obsah plánovaných výzkumných a vývojových aktivit, identifikovat předpokládané oblasti technické nejistoty stejně tak jako ocenitelný prvek novosti. Projekt nikam neposílá, firma jej jednoduše vypracuje, založí do archivu a následující rok si může uplatnit zákonný odpočet. 

2. Správná evidence nákladů

Pro úspěšnou administraci podkladů je nutné ve společnosti zavést či upravit některé procesy týkající se evidence a vykazování, účetních postupů a také postupy týkající se archivace.
Pro správné uplatnění odpočtu nákladů již realizovaných je nutné precizně evidovat a rozlišit náklady týkající se výzkumu a vývoje.

3. Posudek externího poradce

V rámci Projektu je dobré mít vypracován také posudek externího posuzovatele, nejlépe odborníka z daného odvětví, který svým podpisem doloží, že daná činnost opravdu spadá pod hlavičku výzkumné a vývojové činnosti. Právě ten se totiž může hodit v případě možné kontroly ze strany finančního úřadu, který kontroluje správnost uplatnění odpočtu.

Nutno také zmínit, že firmy si mohou odpočty uplatnit i tehdy, pokud jejich výzkumné aktivity nemají reálný přínos do praxe, tedy i tehdy, pokud je výzkum a vývoj neúspěšný. Firmy také mohou vést i více projektů souběžně, jestliže má každý z nich odlišný předmět výzkumu a vývoje.

Pro server Podnikatel.cz připravila společnost eNovation, s.r.o. 

enovation
Našli jste v článku chybu?
Root.cz: Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

DigiZone.cz: Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

Měšec.cz: Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

DigiZone.cz: V Plzni odstartovalo Radio 1

V Plzni odstartovalo Radio 1

DigiZone.cz: Velká cena v Abú Dhabí: 131 ti­síc diváků

Velká cena v Abú Dhabí: 131 ti­síc diváků

Root.cz: 250 Mbit/s po telefonní lince, když máte štěstí

250 Mbit/s po telefonní lince, když máte štěstí

Vitalia.cz: Típněte to! Kde všude si už nezakouříte?

Típněte to! Kde všude si už nezakouříte?

Vitalia.cz: Formičky naší babičky: Jak se zbavit rzi

Formičky naší babičky: Jak se zbavit rzi

Root.cz: Certifikáty zadarmo jsou horší než za peníze?

Certifikáty zadarmo jsou horší než za peníze?

Vitalia.cz: Cena stejného léku se liší i o tisíce

Cena stejného léku se liší i o tisíce

Lupa.cz: Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?

Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?

120na80.cz: Popraskané rty? Některé balzámy stav zhoršují

Popraskané rty? Některé balzámy stav zhoršují

Vitalia.cz: Jedlé kaštany jsou trpké, je třeba je tepelně upravit

Jedlé kaštany jsou trpké, je třeba je tepelně upravit

Měšec.cz: Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Vitalia.cz: Láska na vozíku: Přitažliví jsme pro tzv. pečovatelky

Láska na vozíku: Přitažliví jsme pro tzv. pečovatelky

Podnikatel.cz: K EET. Štamgast už peníze na stole nenechá

K EET. Štamgast už peníze na stole nenechá

Měšec.cz: U levneELEKTRO.cz už reklamaci nevyřídíte

U levneELEKTRO.cz už reklamaci nevyřídíte

Vitalia.cz: Perníčky: na uležení i hned měkké

Perníčky: na uležení i hned měkké

DigiZone.cz: Flix TV: dva set-top boxy za korunu

Flix TV: dva set-top boxy za korunu

Podnikatel.cz: Udávání kvůli EET začalo

Udávání kvůli EET začalo