Hlavní navigace

Insolvenční řízení: Naděje pro věřitele?

 Autor: 329515
Klára Soukupová

Podchytit insolvenční řízení dlužníka včas je základ úspěchu při vymáhání dluhu. Zadlužený podnik většinou nemá dostatek prostředků na uspokojení všech pohledávek. Odpis pohledávky je pak jediná šance, jak dostat část peněz zpět.

Dlužník v insolvenčním řízení je pro věřitele nepříjemná záležitost. Je jen malá pravděpodobnost, že se svých peněz domůžete. Majetek dlužníka většinou pokryje jen malou část z jeho závazků, a málokterý věřitel si přijde na své. Náplastí pro věřitele je daňové zvýhodnění ve formě tvorby opravné položky až ve výši 100 %.

Najděte si svého dlužníka

Dlužníky lze vyhledat v Insolvenčním rejstříku. V rejstříku najdete však pouze ty dlužníky, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení až po 1. lednu 2008. Dlužníky, proti kterým bylo zahájeno konkursní řízení dříve, lze vyhledat v Evidenci úpadců.

Insolvenční rejstřík provozuje Ministerstvo spravedlnosti ČR. Je to veřejný seznam dlužníků včetně veškerých spisů o návrhu, zahájení a průběhu insolvenčního řízení.

Vyhledat firmu, která je v insolvenčním řízení nebo naopak prověřit si, že v rejstříku váš obchodní partner není, je snadné. Využijte internetových služeb a vyzkoušejte vyhledávání v insolvenčním rejstříku. Stačí vyplnit jen název firmy či jméno fyzické osoby nebo identifikační číslo podnikatelského subjektu a během několika vteřin máte informace jako na dlani.

V první fázi zjistíte, zda je vámi hledaný subjekt vedený v insolvenčním rejstříku či nikoli. Pokud byl dlužník nalezen, můžete se podívat na detail insolvenčního řízení. Zjistíte, jak probíhalo řízení do úpadku, kdo je určeným insolvenčním správcem a také, jaký je stav majetku dlužníka. Chcete-li vědět, jaké jsou vaše šance na uspokojení pohledávky, nahlédněte do seznamu přihlášených pohledávek. Čtěte více: AQ okna úspěšná budoucnost nebo dluhy?

Anketa

Jak řešíte svoje nedobytné pohledávky?

Ohlásil váš dlužník bankrot? Přihlaste svou pohledávku.

Jestliže má firma více věřitelů a tyto závazky není schopna řádně plnit, je insolventní. Insolvenční zákon hovoří o úpadku v § 3. Dlužník – podnikatel je v úpadku i tehdy, pokud je předlužen, tj. pokud souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.

Úpadek lze podle zákona řešit:

 • konkurzem,
 • reorganizací,
 • oddlužněním,
 • jiným způsobem.

O způsobu řešení úpadku rozhoduje insolvenční soud. Vyvolat insolvenční řízení může kterýkoli věřitel nebo dlužník sám na sebe. Čtěte více: Úpadek firmy nově neznamená její definitivní zánik 

Konkurs je nejčastější způsob řešení insolvenčního řízení předluženého podniku. Šance na podíl z výtěžku konkurzní podstaty jsou nevelké. Pravděpodobně nebudete jediným věřitelem. Podnik v konkurzu většinou dluží, kam se podívá. Dluží státu na pojistném a na daních, zaměstnancům, bankám.

Abyste se mohli čehokoli dožadovat, je nutné přihlásit pohledávku ve stanovené lhůtě u insolvenčního soudu. Na pohledávky, které nebyly přihlášeny nebo byly přihlášeny pozdě, nebude přihlížet soud při rozdělování konkurzní podstaty a dokonce na tuto pohledávku nelze tvořit ani zákonnou opravnou položku a odepsat ji v plné výši.

Banner - Ekonomická recese

Pokud byl podán návrh v insolvenční věci dlužníka, o tomto návrhu rozhoduje soud. Zjišťuje se úpadek dlužníka, ustanoví se insolvenční správce a určí se přesně účinky rozhodnutí o úpadku. Účinky rozhodnutí nastávají v přesný datum a dokonce i čas.

Například je určeno, že účinky rozhodnutí nastávají dne 03.03.2009 14:33 hod.

Současně soud vyzývá věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, obvykle do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku. Veřejná výzva je realizována prostřednictvím insolvenčního rejstříku. Lhůta je splněna podáním přihlášky pohledávky nikoli doručením. Stačí tedy, aby byla přihláška podána například prostřednictvím pošty do lhůty uvedené v rozhodnutí.

Přihlásit pohledávku musí i ti věřitelé, které již své pohledávky uplatňují u soudu, a dokonce i ti, kteří své pohledávky vymáhají výkonem rozhodnutí soudu nebo exekucí. K přihlášce je nutné doložit listiny, na které se přihláška dovolává. Například bylo-li rozhodnuto pravomocným rozsudkem o dluhu, je nutno doložit k přihlášce rozsudek, máte-li právního zástupce, dokládá se plná moc k zastupování apod. Přihlášky se podávají dvojmo.

Od chvíle, kdy bylo rozhodnuto o úpadku, nemůže dlužník nakládat se svým majetkem. Oprávnění nakládat s majetkovou podstatou přechází na správce. Soud také vyzývá osoby, které mají závazky vůči podniku, který je v úpadku, aby plnění již tomuto podniku neposkytovaly a plnění poskytly přímo insolvenčnímu správci.

Správce nařizuje přezkumné jednání, ve kterém se přezkoumají přihlášené pohledávky. Po skončení přezkumného jednání se svolá schůze věřitelů.

Tvorba opravných položek k pohledávkám u dlužníka, který je v insolvenčním ří­zení

Nástrojem daňového zvýhodnění nedobytné pohledávky u dlužníka v konkurzu je tvorba zákonné opravné položky na pohledávku. Podmínkou tvorby opravné položku je dodržení tří základních pravidel.

 1. Věřitel musí respektovat okruh pohledávek, ke kterým se opravná položka nesmí tvořit.
 2. Věřitel musí včas přihlásit pohledávky insolvenčnímu sou­du.
 3. Věřitel sleduje insolvenční řízení, sleduje případné popření pohledávky.
Kdy platí zákaz tvorby zákonných opravných položek?

Tvorbu opravných položek upravuje Zákon o rezervách. § 2 stanoví přesný výčet pohledávek, ke kterým nelze vytvářet žádné opravné položky.

Mezi tyto pohledávky patří:

 • pohledávky, které vznikly z titulu úvěrů a půjček,
 • pohledávky, které vyplývají z ručení a záloh,
 • pohledávky ze smluvních sankcí například pokut, poplatků z prodlení, penále a dalších sankcí závazkových vztahů,
 • pohledávky, které vznikají z titulu cenných papírů a ostatních investičních instrumentů,
 • úhrady ztráty společnosti.

Opravné položky nelze tvořit k souboru pohledávek a pak k pohledávkám, o kterých nebylo účtováno při jejich vzniku ve výnosech nebo které byly osvobozeny od daně nebo k pohledávkám, které byly nabyty bezúplatně. Čtěte více: Neuhrazené pohledávky v účetnictví

Našli jste v článku chybu?
Měšec.cz: Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Měšec.cz: Jak vymáhat výživné zadarmo?

Jak vymáhat výživné zadarmo?

Vitalia.cz: Máslo? Margarín? A co takhle sádlo?

Máslo? Margarín? A co takhle sádlo?

Podnikatel.cz: Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Měšec.cz: Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

120na80.cz: Co všechno ovlivňuje ženskou plodnost?

Co všechno ovlivňuje ženskou plodnost?

Podnikatel.cz: 3, 2, 1..EET startuje. Na co nezapomenout?

3, 2, 1..EET startuje. Na co nezapomenout?

Podnikatel.cz: K EET. Štamgast už peníze na stole nenechá

K EET. Štamgast už peníze na stole nenechá

Vitalia.cz: Formičky naší babičky: Jak se zbavit rzi

Formičky naší babičky: Jak se zbavit rzi

Root.cz: Firefox hodí za rok přes palubu stará rozšíření

Firefox hodí za rok přes palubu stará rozšíření

Root.cz: 250 Mbit/s po telefonní lince, když máte štěstí

250 Mbit/s po telefonní lince, když máte štěstí

Podnikatel.cz: Podnikatelům dorazí varování od BSA

Podnikatelům dorazí varování od BSA

Podnikatel.cz: Balíčky pokladních řešení k EET. Za kolik?

Balíčky pokladních řešení k EET. Za kolik?

Podnikatel.cz: Věčně rozzlobený podnikatel? Cesta do pekel

Věčně rozzlobený podnikatel? Cesta do pekel

Vitalia.cz: Pravda o přibírání na zimu

Pravda o přibírání na zimu

Měšec.cz: U levneELEKTRO.cz už reklamaci nevyřídíte

U levneELEKTRO.cz už reklamaci nevyřídíte

Podnikatel.cz: Italové dělají mozzarellu z mléka z Česka

Italové dělají mozzarellu z mléka z Česka

Vitalia.cz: 9 největších mýtů o mase

9 největších mýtů o mase

Root.cz: Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

DigiZone.cz: Flix TV: dva set-top boxy za korunu

Flix TV: dva set-top boxy za korunu