Inspektoři si posvítili na autoservisy

V květnu a červnu kontroloval Inspektorát České obchodní inspekce subjekty poskytující službu opravy silničních motorových vozidel. Celkem bylo zkontrolováno 15 autoservisů, z toho 9 fyzických osob a 6 právnických osob. Porušení zákona o ochraně spotřebitele bylo zjištěno u 2 fyzických osob a 1 právnické osoby. Jedna fyzická osoba uváděla na cenících nepravdivé údaje u % hodnoty DPH a jedna právnická osoba opomenula uvést důležitý údaj, jenž s přihlédnutím ke všem okolnostem lze po podnikateli spravedlivě požadovat. Další prodávající řádně neinformoval spotřebitele o ceně závaží a u RTF byla uvedena pouze informace o příplatku 50%. V jedné provozovně poskytovatel služby nevydal ani na požádání spotřebitele písemné potvrzení o převzetí zakázky (služba nebyla poskytnuta na počkání).

Vzhledem k malému množství zjištěných závad byla kontrolní akce dodržování úrovně poskytovaných služeb v provozovnách autoservisů vyhodnocena, i z pohledu předcházení vzniku nedostatků, jako úspěšná, sdělila k výsledkům kontroly Jana Příhodová, ústřední ředitelka České obchodní inspekce.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení Správa Stránek na Facebooku

  •  
    Jak pokročile spravovat Stránku, Události, Skupiny.
  • Jak tvořit i netvořit příspěvky.
  • Jak nepřijít o účet, nenaletět a neztratit všechno.

Detailní informace o školení Správa stránek na Facebooku »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+