Jaderná energetika je podle odborné komise významnou variantou výroby energie

Podpora prohlubování konkurence na energetických trzích, podpora energetických úspor a označení jaderné energie za jednu z přijatelných variant výroby elektřiny, shrnuje Portál veřejné správy České republiky hlavní závěry, ke kterým došla nezávislá energetická komise vedená předsedou Akademie věd ČR Václavem Pačesem. Zpráva teď projde oponenturou. Energetika je globální problém současnosti. Musíme na to reagovat energetickou politikou státu. Nezávislou odbornou komisi jsme ustavili právě proto, že jsme potřebovali odbornou, na politice a jakékoli ideologii nezávislou analýzu energetických potřeb ČR v budoucnosti, řekl k problematice premiér Mirek Topolánek.

Komise se také domnívá, že by vláda neměla omezovat podnikatelská rozhodnutí v oblasti těžby uhlí a měla by diskutovat o prolomení těžních limitů. Ačkoliv totiž role uhlí v energetice spíše klesá, stále hraje významnou roli. Stejně tak je významnou variantu výroby elektrické energie podle komise představuje jaderná energetika.

„Vláda by měla přehodnotit energetickou a související legislativu ČR a EU tak, aby nedocházelo přednostně k řešení dílčích energetických úkolů na úkor důležitých energetických potřeb společnosti, zejména stability odvětví včetně přenosu energie,“ zní jedno z doporučení komise.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení UX: Jak zapojit uživatele do designu

  •  
    Jak dostat ono tajemné UX do designu.
  • Ve kterých fázích zapojit uživatele, abyste dostali nejvíc muziky za nejmíň peněz.
  • Jak vytvářet jednoduché a srozumitelné persony

Detailní informace o školení UX »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+