Jak darovat a odepsat dar z daní?

Poskytnuté dary může fyzická osoba uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně podle podle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Zákon určuje, komu, na co a kolik lze darovat a přitom snížit základ daně.

Podle zákona je stanoven i minimální limit daru. Dar, který sníží základ daně, činí v úhrnu ve zdaňovacím období minimálně 2 % ze základu daně a nebo činí alespoň 1000 Kč. Maximálně lze odečíst 10 % ze základu daně.

U zaměstnanců uplatní dary zaměstnavatel v rámci ročního vyúčtování daně z příjmů, pokud o vyúčtování zaměstnanec zaměstnavatele požádá. V ostatních případech se dary uplatňují při podávání daňového přiznání.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení UX: Jak zapojit uživatele do designu

  •  
    Jak dostat ono tajemné UX do designu.
  • Ve kterých fázích zapojit uživatele, abyste dostali nejvíc muziky za nejmíň peněz.
  • Jak vytvářet jednoduché a srozumitelné persony

Detailní informace o školení UX »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+