Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

Jak může v Česku podnikat zahraniční osoba?

V Česku mohou podnikat i zahraniční osoby. Podle obchodního zákoníku se zahraniční osobou rozumí fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky (ČR). Česká právnická osoba pak sídlí na území ČR. Podmínky pro podnikání však mají jak české, tak i zahraniční osoby stejné.

Zahraniční osoba (ZO) tak v Česku provozuje podnik či jeho organizační složku. K tomu musí být ZO nejprve zapsána v obchodním rejstříku. Do rejstříku se zapisovat nemusí některé fyzické osoby, například státní příslušníci členských států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace.

Založit novou právnickou osobu může i subjekt ze zahraničí. Založení se ale bude řídit českým právem. Pokud se zahraniční osoba rozhodně přemístit své sídlo do ČR, může tak učinit, pokud to umožňuje závazná mezinárodní smlouva.

Našli jste v článku chybu?