Jak na DPH v daňové evidenci?

Podnikatel, plátce DPH, má při nákupu nárok na odpočet daně, která je obsažena v zaplacené ceně. Při nákupu se evidují takzvaná přijatá zdanitelná plnění, tj. DPH na vstupu. Plátce DPH prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který při nákupu vystavil prodejce, také plátce DPH.

Zásady zápisu DPH v deníku:
  • DPH při nákupu (DPH na vstupu) se do deníku zapíše jako výdaj, který neovlivní základ daně.
  • DPH při prodeji (DPH na výstupu) se do deníku zapíše jako příjem, který neovlivní základ daně.

Odvod DPH ani vrácení nadměrného odpočtu DPH neovlivní základ daně z příjmů.

Přiznání k DPH se podává za zdaňovací období, kterým může být kalendářní čtvrtletí nebo měsíc. Z hlediska Zákona o DPH není plně rozhodující uskutečnění samotné platby, ale datum uskutečněného zdanitelného plnění, které je uvedeno na daňovém dokladu, v praxi je to nejčastěji faktura. To však nelze plně zachytit v deníku příjmů a výdajů. Z tohoto důvodu vede podnikatel pomocnou evidenci k DPH, která odpovídá daňovým předpisům.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení Správa Stránek na Facebooku

  •  
    Jak pokročile spravovat Stránku, Události, Skupiny.
  • Jak tvořit i netvořit příspěvky.
  • Jak nepřijít o účet, nenaletět a neztratit všechno.

Detailní informace o školení Správa stránek na Facebooku »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+