Jak na zdravotní pojištění z fotovoltaiky?

V roce 2010 byla fotovoltaika naposledy osvobozena od daně z příjmů. Odvody na zdravotní pojištění se ale odvíjí od skutečnosti, zda poplatník vede účetnictví nebo daňovou evidenci. Pokud provozovatel vede evidenci příjmů a výdajů (daňovou evidenci), je povinen se přihlásit jako OSVČ u své zdravotní pojišťovny a pojistné na zdravotní pojištění po podání daňového přiznání a Přehledu o příjmech a výdajích doplatit podle skutečně dosaženého vyměřovacího základu. 

Zcela jiný je postup u osob, které vedou účetnictví. Podle zákona o pojistném na zdravotní pojištění se pro účely stanovení vyměřovacího základu vychází ze základu daně z příjmu. Vzhledem k tomu, že se do základu daně nepočítají příjmy, které jsou od daně osvobozeny, nebude OSVČ, která vede účetnictví, zahrnovat tyto příjmy do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní pojištění. Čtěte více: Daně a odvody z fotovoltaiky za rok 2010

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení Google Analytics pro pokročilé

  •  
    Jak využít nové funkce Google Analytics
  • Vyhodnocování pomocí Multichannel funnels
  • Neopakujte chyby při vyhodnocování dat.

Informace o školení Google Analytics »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+