Jak personální manažer plánuje stav zaměstnanců?

Personální marketing nabízí měkké a tvrdé metody plánování a optimalizace pracovníků ve firmě. Tvrdé plánování je metoda založená na tradičních kvantitativních odhadech, měkké plánování je postaveno na motivaci pracovníků.

Tvrdé plánování zahrnuje prognózu budoucích potřeb pracovních sil, analýzu změn ve využívání pracovních lil s ohledem na budoucí potřeby, analýzu stávajících zdrojů, prognózu interní a externí nabídky lidských zdrojů, porovnávání současného a budoucího stavu a formulace plánů.

Měkké plánování je rozděleno do čtyř fází: vymezení budoucího stavu organizace, charakteristika současného stavu, analýza vlivu a trendů vnějšího prostředí, formulace pánů k přechodu k předpokládanému stavu.

A jaký je tedy praktický rozdíl obou metod? Jestliže by došlo k poklesu stavu zaměstnanců, bude posílení náboru pracovníků metodou tvrdou, snížení fluktuace pracovníků motivací naopak metodou měkkou.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení Jak vytvořit rychle jednoduchý web

  •  
    Jak mít na Internetu blog.
  • Jak si založit web na Wordpressu.
  • Jak pokračovat v jeho provozování.

Detailní informace o školení Jak vytvořit rychle jednoduchý web »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+