Jak přihlásit svoji pohledávku v insolvenčním řízení dlužníka?

Pokud se dlužník dostane do insolvenčního řízení, pohledávky věřitele ještě nejsou zcela ztraceny. Po zahájení insolvenčního řízení může totiž věřitel podat přihlášku pohledávky ve dvojím provedení u insolvenčního soudu do uplynutí lhůty.

Přihlásit na stanoveném formuláři může podnikatel nesplatnou pohledávku či pohledávku s podmínkou. Také pohledávky vykonatelné či uplatněné u soudu se počítají. Přikládají se také přílohy. Pokud však přihláška k soudu dorazí pozdě, není na ni brán zřetel.

Mezi základní náležitosti, které by na přihlášce neměly chybět, patří kromě obecných náležitostí také důvod vzniku pohledávky a její výše vyjádřená v penězích. Pokud je pohledávka zajištěna, měl by věřitel uvést i tuto skutečnost společně s tím, že uplatňuje právo na její uspokojení.

Za správnost přihlášené pohledávky odpovídá věřitel. Čtěte více: Insolvenční řízení – naděje pro věřitele?

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení UX: Jak zapojit uživatele do designu

  •  
    Jak dostat ono tajemné UX do designu.
  • Ve kterých fázích zapojit uživatele, abyste dostali nejvíc muziky za nejmíň peněz.
  • Jak vytvářet jednoduché a srozumitelné persony

Detailní informace o školení UX »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+