Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

Jak prodávat na Amazonu a platit DPH? Odborník nabízí detailní odpověď

Jan Molín

Prodávat přes Amazon je reálné, ale je nutné počítat s velkou administrací kolem daně z přidané hodnoty. Daňový poradce Jan Molín radí detailně, jak na to.

Následující dotaz je převzat z poradna.podnikatel.cz, kde vám radí odborníci. Položit nový dotaz 

Online prodej na Amazonu a daně

Dotaz

Chystám se začít prodávat zboží na Amazonu v Evropě, hlavně v Anglii, Itálii a Německu. Jsem živnostník. Budu využívat sklady a balící služby Amazonu (tzv. fullfilment by Amazon – FBA), takže je nutné, abych se registrovala k DPH.

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com | Eric Broder Van Dyke, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek

Budu nakupovat zboží hlavně online v ČR a i v EU a posílat je do skladů Amazonu v Anglii, Itálii a Německu. Budu zaregistrována zvlášt na amazonu.uk, amazonu.de a amazonu.it a prodávat zboží ze skladu v té zemi buď jen v rámci té určité země, nebo v rámci celé EU (oboje je možné, záleží jakou možnost si zvolím na účtě Amazonu).

Jak to bude s daňovou povinností  a co bude pro mě výhodnější?

Mám se registrovat k DPH v ČR, nebo v té dané zemi např. v Anglii? Pokud budu registrována k DPH jen v Česku, tak jak vykazovat DPH v danověm přiznání? Zboží budu prodávat v cizině, ne na území ČR, nakupovat zboží budu v ČR nebo
v EU.

Je nutné, aby na faktuře z online eshopu z maloobchodu bylo uvedeno moje DIČ nebo alespon IČO?

Odpověď

Prodej zboží z území více evropských států znamená, že (z hlediska DPH) bude tzv. „místo plnění“ ve více zemích, z nichž každá může mít poněkud odlišné podmínky pro registraci k DPH. Navíc musíme rozlišovat situace, kdy dodáváte podnikatelským subjektům (a zde ještě rozlišujeme plátce a neplátce) nebo občanům – nepodnikatelům.

Z hlediska českého zákona o DPH a obecných podmínek daných Směrnicí 2006/112/ES lze uvést následující pravidla pro dodávky zboží z ČR podnikatelům v jiných zemích EU:

  • plátce DPH registrovaný v ČR dodávající zboží do jiného členského státu fakturuje bez daně, daň odvádí odběratel sídlící v jiném členském státě, musí jít ovšem o tam registrovaného plátce,
  • obdobně je nahlíženo na přemístění vlastního obchodního majetku do jiného státu EU, nakoupíte-li např. zboží v ČR a převezete si ho do skladu Anglii (kde budete též zaregistrována jako plátce), potom v ČR je dodávka osvobozena od DPH, ale v Anglii půjde o „pořízení zboží z jiného členského státu“ a musíte tam odvést DPH (zároveň uplatníte nárok na odpočet),
  • pokud se při dodávce do jiného členského státu změní vlastník, nejde o přemístění vlastního obchodního majetku, ale o dodání zboží do jiného členského státu, které je:
  • osvobozeno, je-li odběratelem plátce registrovaný v EU (viz výše) nebo
  • zdaněno v ČR, je-li odběratelem evropský podnikatel – neplátce (kterému ani pořízením zboží nevzniká registrační povinnost).

Registrační povinnost k DPH je třeba ověřit ve všech státech, ve kterých hodláte podnikat. Např. v ČR se nemusíte registrovat, dokud váš obrat (ve smyslu § 4 zákona o DPH) nepřekročí 1 mil. Kč za 12 měsíců po sobě jdoucích a zároveň nepořídíte zboží z jiného členského státu v hodnotě převyšující 326 000 Kč v příslušném a bezprostředně předcházejícím roce.

Zatím jsme hovořili o dodávkách zboží mezi státy EU, kdy na straně dodavatele i odběratele je podnikatelský subjekt. Pokud budete zboží dodávat konečným spotřebitelům, nejde (v terminologii zákona o DPH) o „dodání zboží“, ale o tzv. „zasílání zboží“.

V případě zasílání zboží má každá země svůj limit, do kterého se zasílání z jiného státu EU zdaňuje ve státě dodavatele. Je-li limit překročen, místo plnění a s ním i povinnost odvést daň se přesunuje do státu, kde má bydliště odběratel. Výše limitů je různá, obvykle 35 000 nebo 100 000 EUR za příslušný a bezprostředně předcházející kalendářní rok. Česká republika má limit stanoven v § 8 zákona o DPH na 1 140 000 Kč. Limity lze nalézt na stránkách české daňové správy.

Dodání v rámci jednoho státu je vnitrostátním zdanitelným plněním, které podléhá DPH dle předpisů dané země. Pokud tedy např. přemístíte zboží (obchodní majetek) do skladu v Itálii, kde budete registrovaná k DPH, v ČR půjde o osvobozené plnění a zároveň v Itálii budete mít (italskou) daň jak na výstupu, tak na vstupu (operace pro vás bude daňově neutrální). Při následném prodeji italskému odběrateli budete fakturovat cenu včetně italské DPH. A to jak v případě, kdy půjde o italského podnikatele, tak v případě, že půjde o italského konečného spotřebitele.

Z popisu uvedeného systému plyne pro vás, coby odběratele, následující: pokud svému dodavateli z jiné země EU nesdělíte ještě před transakcí své DIČ, bude Vám fakturovat s DPH dle státu svého sídla (bude Vás považovat za podnikatele – neplátce, resp. za konečného spotřebitele). V tomto případě ani nemůže postupovat jinak.

Pokud dodavatel z jiného státu EU je srozuměn s tím, že fakturuje plátci DPH registrovanému v ČR, fakturuje ceny bez daně, a vy musíte z daného plnění odvést DPH v ČR. Zároveň ovšem máte nárok na odpočet daně vstupu (je-li celé plnění použito pro podnikání).

Jestliže budete český plátce, a např. německý dodavatel vám (v rozporu s pravidly) vystaví fakturu s německou DPH, nezbavuje vás to povinnosti odvést se základu daně uvedeného na faktuře českou DPH českému finančnímu úřadu (i v této situaci máte nárok na odpočet).

Je tedy třeba dopředu jasně sjednat podmínky fakturace a hlavně doložit, že jste registrovaným plátcem (což si dodavatelé mohou ověřit v mezinárodním registru VIES).

Content

Z hlediska daně z příjmů je hodnota zboží nakoupeného pro obchodní účely daňově uznatelná ať už zahraniční dodavatel fakturoval s daní či bez daně.

Jak je zřejmé z výše řečeného, obchodování se zbožím v rámci EU je poměrně složitý systém, který je rovněž velmi variantní (plátci/neplátci, podnikatelé/koneční spotřebitelé, dodání vs. zasílání zboží, různá kritéria pro povinnou registraci atd.). Pokud se do toho pustíte, považuji za nevyhnutelné konzultovat postup s českým daňovým poradcem a následně s obdobně kompetentní osobou v každé zemi, ve které budete obchody uskutečňovat.

Poradna s daňovým poradcem

Zeptejte se, jak na daňové přiznání. Odpovídá Jan Molín, spolupracovník serveru Podnikatel.cz, daňový poradce a partner poradenské společnosti MIVO s.r.o.

 

Našli jste v článku chybu?
13. 3. 2016 11:51
diginomad (neregistrovaný)

Je asi nutné pochopit, že byrokracie okolo DPH už je natolik zcestná, že fakticky znemožňuje podobné podnikání. Řešit neuvěřitelné množství vzájemně protiřečících zákonů je antolik drahé, že by zboží muselo být 2-3 x dražší než při nákupu ze zemí mimo EU. Takže se to jako obvykle vyplatí pouze korporacím s mnohamilionovými obraty, které beztak mají řadu dceřinných firem, armádu právníků a daňových specialistů a především hlavní sídlo mimo EU, kam si většinu zisku přefakturují a daním se tak z ve…