Jak škodu protlačit do nákladů?

Poškozený majetek nebo vykradený obchod? Náklady podniku, které nejsou automaticky daňově uznatelné. Při řešení manka nebo škody se postupuje podle Zákona o daních z příjmů.

Obecně: nelze uznat manka a škody, které přesahují náhrady.

Výjimkou, kdy lze uznat škody jako daňový náklad, jsou škody, které vznikají v důsledku živelných pohrom. Základ daně lze snížit nákladem „Manka a škody“, v případě, že škodu způsobil, podle potvrzení policie, neznámý pachatel. Zákon o daních z příjmů řeší manka a škody v § 24 a § 25.

Zákon klade i další podmínky pro uznání škody. Výše škody musí být doložena posudkem. Posoudit škodu může pojišťovna, to i tehdy, pokud majetek nebyl pojištěn nebo soudní znalec. Na daňové uznání škody nemá vliv, je-li uzavřena spoluúčast.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení online marketingu - jak přivádět na web návštěvnost

  • Vyhledavače a PPC kampaně - jak fungují
  • Webová analytika - k čemu jí využít
  • Facebook a další sociální sítě - co a jak komunikovat

Detailní informace o Školení online marketingu »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+