Jak žádat o starobní důchod v roce 2012?

Jestliže letos získáte nárok na důchod a rozhodnete se do penze opravdu zamířit, musíte splnit některé náležitosti. Poradíme vám, které to jsou.

Lidé, kteří v roce 2012 získají potřebnou dobu pojištění (minimálně 28 let) a dosáhnou důchodového věku, mohou zamířit do starobního důchodu. Rozhodnutí, jestli jít do penze, závisí čistě na každém, kdo splní potřebné podmínky. Jak upozorňuje Česká správa sociálního zabezpečení, nejedená se v žádném případě o povinnost. Pokud se občan rozhodne, že o starobní důchod požádá, musí čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání starobního důchodu sepsat osobně žádost o důchod, a to na okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správě sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ) příslušné podle místa trvalého pobytu občana nebo místa hlášeného pobytu v České republice, jde-li o cizince. Čtěte také: Vyšší krácení předčasných důchodů v roce 2012

Občan musí mít s sebou zároveň tyto doklady:

 • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
 • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
 • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,
 • doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti (rodné listy dětí, popř. rozhodnutí o době a rozsahu péče),
 • doklady prokazující péči o osobu závislou, dříve bezmocnou (rozhodnutí o době a rozsahu péče),
 • potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání),
 • potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996,
 • doklady prokazující zaměstnání v cizině,
 • chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost – potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecká prohlášení aj.

Evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání předkládá na vyžádání ČSSZ zaměstnavatel a občané se tím nemusí zabývat.

Jakmile občan zažádá o starobní důchod, ČSSZ má 90 dní na to, aby rozhodla o jeho přidělení. Lhůta se však může prodloužit v závislosti na tom, zda má ČSSZ všechny výše zmíněné podklady. ČSSZ o důchodu rozhoduje teprve poté, co je evidence kompletní. V případech, kdy žádost nelze definitivně vyřídit z důvodu nezbytného šetření, avšak nárok na důchod je prokázán, poskytuje ČSSZ žadateli před vydáním rozhodnutím o důchodu zálohu, doplnila Jana Buraňová z oddělení komunikace ČSSZ.

MIF16

Důchod může občan dostávat buď převodem na svůj účet či v hotovosti přes Českou poštu. Při podání žádosti si jeden ze způsobů vybere sám občan. Jestliže se však rozhodne pro bankovní převod, musí k žádosti o důchod přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“.

O důchod může za občana požádat rovněž i jiná osoba, musí ale disponovat plnou mocí, která byla udělena právě k podání žádosti o důchod. To neplatí pro rodinné příslušníky, kteří v případě nepříznivého zdravotního stavu žadatele o důchod mohou žádost sepsat za něj. Dokládá však souhlas budoucího důchodce s podáním žádosti o dávku a potvrzení lékaře, že zdravotní stav pro svou závažnost neumožňuje žádost o dávku sepsat, uzavírá Buraňová. Čtěte také: Začala platit další část malé důchodové reformy. Čtěte, jaké změny přináší

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Právo pro e-shopy

 •  
  Jak provozovat e-shop v souladu se zákonem.
 • Jak přistupovat k vrácení zboží a spory se spotřebiteli.
 • Jak v souladu s právem marketovat e-shop.

Detailní informace o školení Právo pro e-shopy »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+