Jak zdanit příjmy z pronájmu nemovitostí?

Jestliže je nemovitý majetek zařazen v obchodním majetku poplatníka a je využíván k podnikatelské činnosti, zdaňuje se příjem z pronájmu podle § 7 zákona o daních z příjmů. Ostatní příjmy z pronájmu nemovitostí se zdaňují podle § 9 odst. 1.

Poplatníci se často mylně domnívají, že příjem z pronájmu nemovitého majetku lze zdanit jako ostatní příjem podle § 10 a případně i využít ustanovení o osvobození příležitostního pronájmu. Není tomu tak. Od daně jsou, osvobozeny příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 20 000 Kč. Důležité je tedy slovo movitých věcí, což v žádném případě nemůže být nemovitý majetek.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení Jak vytvořit rychle jednoduchý web

  •  
    Jak mít na Internetu blog.
  • Jak si založit web na Wordpressu.
  • Jak pokračovat v jeho provozování.

Detailní informace o školení Jak vytvořit rychle jednoduchý web »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+