Jak zdanit příjmy z pronájmu?

Příjmy z pronájmu tvoří samostatnou kategorii příjmů fyzických osob. Příjmy z pronájmu nejsou podnikáním. Toto tvrzení jednoznačně podporuje novela Živnostenského zákona účinná od 1. července 2008.

Příjmy z pronájmu jsou dílčím základem daně z příjmů. Prokázat výdaje lze u pronájmu ve skutečné výši (je nutné vést účetní evidenci) nebo se výdaje neprokazují a uplatní se tzv. paušální výdaje (30 %). Konkrétní úpravu najdete v § 9 Zákona o daních z příjmů.

Pozor, zdanit je potřeba i tzv. nepeněžní nájemné. Jak si ho představit? Často je v nájemní smlouvě uvedeno, že nájemce na svůj účet provede opravy, údržby nebo technické zhodnocení majetku. Pokud tyto náklady nahrazují nájemné, měl by je pronajímatel zdanit jako své příjmy.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Jak nastavit firemní značku a řídit ji v onlinu

  •  
    Jak si nastavit značku sami
  • Jak značku na internetu řídit
  • Jak značku dostat lidem pod kůži

Detailní informace o školení Jak nastavit firemní značku a řídit ji v onlinu »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+