Jaké náležitosti má mít vnitřní mzdový předpis?

Obsah ani strukturu vnitřního předpisu žádný právní předpis neupravuje. Mzdová práva a povinnosti mají být formulovány jednoznačně. Předpis musí být zpracován přehledně a v souladu s právními předpisy. Měl by obsahovat minimálně:

 • Označení zaměstnavatele – název a sídlo.
 • Vymezení předmětu úpravy se specifikací práv a povinností.
 • Rozsah platnosti – pro jaké skupiny zaměstnanců, jaké mzdové podmínky a složky platu se stanovují.
 • Složky mzdy s podmínkami pro jejich poskytování.
 • Společná a přechodná ustanovení – společná ustanovení s kolektivní smlouvou atd.
 • Účinnost – vymezení doby, po kterou předpis platí.
 • Podpisy oprávněných osob.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení UX: Jak zapojit uživatele do designu

 •  
  Jak dostat ono tajemné UX do designu.
 • Ve kterých fázích zapojit uživatele, abyste dostali nejvíc muziky za nejmíň peněz.
 • Jak vytvářet jednoduché a srozumitelné persony

Detailní informace o školení UX »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+