Jakost pohonných hmot se v červenci zhoršila

Z celkového počtu 149 v červenci odebraných vzorků pohonných hmot nevyhovělo jakostním požadavkům 17 vzorků, tj. 11,4 procent. Vyplynulo to z výsledku pravidelných kontrol České obchodní inspekce. Závady u vzorků automobilového benzinu, motorové nafty a bionafty byly zjištěny v obsahu etanolu, kyslíku, síry a tlaku par. U motorových naft byly zjištěny odchylky v bodu vzplanutí a závady v obsahu síry.

Při srovnání s výsledky kontrol v ostatních měsících letošního roku je výsledek červencové kontroly zatím nejhorší. V březnu nevyhovělo jakosti 10,5 % vzorků. Ale například v měsíci lednu neprošly kontrolou jen 4 procenta vzorků pohonných hmot.

2 názory Vstoupit do diskuse
poslední názor přidán 19. 8. 2010 9:36

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Online Public Relations aneb PR sociálního věku

  •  
    Jak se liší digitální PR oproti klasickému PR.
  • Jak tvořit tiskové zprávy.
  • Jak monitorovat a vyhodnocovat PR.

Detailní informace o školení s Danem Dočekalem »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+