Je zvyšování kvalifikace daňově uznatelný náklad?

Od roku 2009 jsou nově nastavena pravidla v oblasti zdanění nákladů na vzdělávání zaměstnanců. Nově se jejich daňová uznatelnost či neuznatelnost posuzuje z hlediska pojmů shodných se zákoníkem práce. Rozhodující je, zda se doba strávená na vzdělávací akci posuzuje jako výkon práce nebo překážka v práci na straně zaměstnance.

  • Doba strávená zaměstnancem na vzdělávací akci posouzená jako výkon práce = prohlubování kvalifikace. Náklady hrazené zaměstnavatelem za toto vzdělání, pokud souvisí s předmětem jeho podnikání, jsou daňově účinné.
  • Doba strávená zaměstnancem na vzdělávací akci posouzená za překážku na straně zaměstnance = zvyšování kvalifikace. Do daňových nákladů zaměstnavatele se nezahrnuje.

Podrobněji o posouzení nákladů na vzdělávání zaměstnanců čtěte více: Vzdělávání zaměstnanců jako daňově uznatelný náklad? 

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Jak na firemní Facebook prakticky

  •  
    Jak efektivně propojit Facebook s webem.
  • Jak vše měřit a vyhodnocovat.
  • Jak řešit krizové situace.

Detailní informace o školení Facebooku »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+