Jednání a zastupování jménem podnikatele

Podnikatelé běžně udělují plnou moc k zastupování pro nějaký úkol. Zastoupení na základě plné moci upravuje § 31 občanský zákoník. Plná moc je jednostranný právní úkon adresovaný třetím osobám. Prostřednictvím plné moci dává zastoupený adresátovi nebo komukoliv jinému na vědomí, že je určená osoba oprávněna jej zastupovat a v jakém rozsahu.

Podnikatel si může zvolit jednoho zástupce nebo zástupců více. V tom případě však určuje rozsah jejich samostatných oprávnění. Plná moc může být všeobecná pro zastoupení ve všech právních úkonech a speciální pro zastoupení jen na některé právní úkony, případně určená na konkrétní právní úkon.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Online Public Relations aneb PR sociálního věku

  •  
    Jak se liší digitální PR oproti klasickému PR.
  • Jak tvořit tiskové zprávy.
  • Jak monitorovat a vyhodnocovat PR.

Detailní informace o školení s Danem Dočekalem »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+