Jsou k dispozici finance na česko-slovenskou spolupráci

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo Operační program přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007–2013, týkající se slovensko-české přeshraniční spolupráce. Je možné předkládat žádosti o finanční příspěvek na Info Bod v Brně nebo na Společný technický sekretariát v Bratislavě. Žádosti se přijímají průběžně. Aby však byla žádost projednána na prvním zasedání výboru, který bude projekty schvalovat, je nutné ji odevzdat do konce května. Další možnost je zasedání v lednu 2009, které bude projednávat žádosti podané nejpozději do konce října 2008.

Žadateli mohou být veřejnoprávní subjekty a subjekty neziskového sektoru (kraje, obce, svazky obcí nebo neziskové organizace). Program zahrnuje na české straně Moravskoslezský, Zlínský a Jihomoravský kraj a na straně slovenské kraj Žilinský, Trnavský a Trenčianský, informuje ministerstvo. Projekty, které finance získají, musí mít mj. významný kladný dopad na pohraniční oblasti.

Program má dvě prioritní osy: Podpora společensko-kulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce, Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a životního prostředí.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Obsahová strategie a content marketing

  •  
    Proč je obsahový marketing výrazným trendem.
  • Jak navrhnout užitečnou obsahovou strategii.
  • Jak zlepšit workflow a výsledky copywritingu.

Detailní informace o školení content strategy »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+