Hlavní navigace

Kteří zaměstnanci budou od ledna účastni nemocenského pojištění?

 Autor: 258398
Dagmar Kučerová 25. 11. 2008

Nový zákon o nemocenském pojištění mění podmínky účasti zaměstnanců na nemocenském i výši rozhodného příjmu. Zavádí rovněž nový pojem, zaměstnání malého rozsahu, který přináší zaměstnavatelům povinnost sledovat výše měsíčních příjmů.

Počínaje měsícem lednem 2009 se zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění bude dělit na zaměstnání, které trvá od nástupu do zaměstnání po celou dobu trvání pracovněprávního vztahu a zaměstnání, u něhož se příjem posuzuje zvlášť v každém kalendářním měsíci. Čtěte více: OSVČ čekají v příštím roce změny, které to jsou?

Účast zaměstnanců na nemocenském pojištění od 1. ledna 2009

Zaměstnanci jsou účastni nemocenského pojištění za splnění tří podmínek:

 1. Vykonávají zaměstnání na území ČR s trvalým místem výkonu zde nebo vykonávají zaměstnání v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území ČR a nepřihlásili se k důchodovému pojištění v cizině.

 2. Zaměstnání trvalo nebo mělo trvat alespoň 15 kalendářních dnů.

 3. Sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání za kalendářní měsíc činí alespoň částku rozhodného příjmu, tj. alespoň 2000 Kč.

Započitatelný příjem za kalendářní měsíc alespoň ve výši rozhodného příjmu

Zaměstnanec je nemocensky pojištěn v měsících, kdy částka započitatelného příjmu převýší částku rozhodného příjmu.

Pro rok 2009 je stanovena částka rozhodného příjmu ve výši 2000 Kč. Vždy k 1. lednu může být zvýšena samostatným nařízením vlády.

Není-li částka započitatelného příjmu předem sjednána, je nutné sledovat příjem zakládající účast na nemocenském pojištění měsíčně, dle skutečné vyplacené částky. Doposud se měsíčně posuzovala účast na nemocenském pojištění jen u dohod o pracovní činnosti, jednatelů s.r.o. atd.

V případě, že v některých měsících takové zaměstnání nedosáhne částky rozhodného příjmu, tedy maximálně 1999 Kč, jde o zaměstnání malého rozsahu, při kterém zaměstnanec není nemocensky pojištěn. Čtěte více: Leden zamíchá s nemocenskou, prohne se hlavně zaměstnavatel

Za zaměstnání malého rozsahu se tedy podle § 7 zákona o nemocenském pojištění považuje zaměstnání:

 • bez sjednaného měsíčního započitatelného příjmu,
 • se sjednaným započitatelným měsíčním příjmem nižším než 2000 Kč.

V roce 2008 byla částka rozhodného příjmu zakládající účast na nemocenském pojištění ve výši 400 Kč. Zaměstnavatelé zaměstnávající k 31. prosinci 2008 zaměstnance se sjednanou měsíční odměnou od 400 Kč do 1999 Kč, kteří podle nové právní úpravy nebudou nemocensky pojištěni, musí tuto skutečnost oznámit příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Zaměstnavatelé vyhotoví seznam zaměstnanců malého rozsahu podle nových podmínek k 1. lednu 2009.

Příklad:

V listopadu 2008 byl uzavřen pracovní poměr se sjednanou měsíční částkou započitatelného příjmu 1500 Kč. Zaměstnanec byl přihlášen k nemocenskému pojištění, jelikož jeho měsíční mzda převyšovala částku 400 Kč (rozhodný příjem v roce 2008). Od roku 2009 bude toto zaměstnání zaměstnáním malého rozsahu, nezakládajícím účast na nemocenském pojištění, jelikož nepřevyšuje částku rozhodného příjmu stanovenou pro rok 2009. Zaměstnavatel je povinen oznámit nejpozději do 31. ledna 2009 příslušné OSSZ, že toto zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu.

Informace ke změnám v právní úpravě účinné od 1.1.2009 včetně povinností stanovených přechodnými ustanoveními zveřejňujeme pravidelně v časopisu Národní pojištění, na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), na informačních tabulích na jednotlivých pracovištích OSSZ. OSSZ budou rovněž v průběhu prosince zasílat všem zaměstnavatelům, tj. organizacím i malým organizacím, informační dopis se základními informacemi o povinnostech zaměstnavatelů vyplývajících z nové právní úpravy včetně jejích přechodných ustanovení, uvedla pro business server Podnikatel.cz JANA BURAŇOVÁ, vedoucí oddělení interní komunikace ČSSZ.

Anketa

Zajímáte se již o legislativní změny, platné od roku 2009?

Zaměstnání, které trvalo nebo mělo trvat alespoň 15 kalendářních dnů

U tohoto zaměstnání není rozhodná výše příjmu, ale délka sjednaného nebo skutečného trvání pracovního poměru. U zaměstnání, které bylo uzavřeno do 31. prosince 2008 se posuzuje délka trvání pracovního poměru podle právní úpravy platné v roce 2008, tedy délka zaměstnání sjednaná nebo skutečná alespoň 8 kalendářních dnů.

Aby nedocházelo k opakovanému sjednávání krátkých pracovních poměrů nezakládajících účast na nemocenskému pojištění, je stanovena v § 6 odst. 2 zákona o nemocenském pojištění podmínka uplynutí alespoň 6 kalendářních měsíců od opětovného nástupu k předchozímu zaměstnání.

Příklady:

 • Pracovní poměr byl uzavřen od 5. ledna 2009 do 15. ledna 2009 se sjednanou mzdou 5000 Kč.

  Jde o zaměstnání, které trvá 11 kalendářních dnů, tj. nezakládá účast na nemocenském pojištění.

 • Pracovní poměr byl uzavřen od 28. prosince 2008 do 7. ledna 2009 se sjednanou mzdou 5000 Kč.

  Zaměstnání trvá rovněž 11 kalendářních dnů, ale protože vzniklo v roce 2008, bude postupováno podle právní úpravy roku 2008, tj. zakládá účast na nemocenském pojištění.

 • Předchozí krátkodobý pracovní poměr se mzdou 5000 Kč skončil k 30. listopa­du 2008. Nový pracovní poměr byl uzavřen od 5. ledna 2009 do 15. ledna 2009 se sjednanou mzdou rovněž ve výši 5000 Kč.

  Přestože zaměstnání trvá jen 11 kalendářních dnů a postupuje se podle nové právní úpravy, není splněna podmínka 6 kalendářních měsíců od předchozího zaměstnání, které založilo účast na nemocenském pojištění. Zaměstnání zakládá účast na nemocenském pojištění.

Našli jste v článku chybu?
DigiZone.cz: Sat novinky: Je tu Sky Sport News HD

Sat novinky: Je tu Sky Sport News HD

Podnikatel.cz: Přivýdělek u Airbnb nebo Uberu? Čekejte kontrolu

Přivýdělek u Airbnb nebo Uberu? Čekejte kontrolu

Měšec.cz: Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

120na80.cz: Bojíte se encefalitidy?

Bojíte se encefalitidy?

Podnikatel.cz: Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Root.cz: Vypadl Google a rozbilo se toho hodně

Vypadl Google a rozbilo se toho hodně

120na80.cz: Rakovina oka. Jak ji poznáte?

Rakovina oka. Jak ji poznáte?

120na80.cz: Jak oddálit Alzheimera?

Jak oddálit Alzheimera?

Root.cz: Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

DigiZone.cz: Filmbox Live pro předplatitele UPC DTH

Filmbox Live pro předplatitele UPC DTH

Lupa.cz: Slevové šílenství je tu. Kde nakoupit na Black Friday?

Slevové šílenství je tu. Kde nakoupit na Black Friday?

Podnikatel.cz: Prodává přes internet. Kdy platí zdravotko?

Prodává přes internet. Kdy platí zdravotko?

Vitalia.cz: Znáte „černý detox“? Ani to nezkoušejte

Znáte „černý detox“? Ani to nezkoušejte

Podnikatel.cz: K EET. Štamgast už peníze na stole nenechá

K EET. Štamgast už peníze na stole nenechá

120na80.cz: Rovnátka, která nejsou vidět

Rovnátka, která nejsou vidět

120na80.cz: 5 poporodních problémů a jejich řešení

5 poporodních problémů a jejich řešení

Podnikatel.cz: Zavře krám u #EET Malá pokladna a Teeta?

Zavře krám u #EET Malá pokladna a Teeta?

Podnikatel.cz: EET: Totálně nezvládli metodologii projektu

EET: Totálně nezvládli metodologii projektu

Vitalia.cz: To není kašel! Správná diagnóza zachrání život

To není kašel! Správná diagnóza zachrání život

Podnikatel.cz: Udávání kvůli EET začalo

Udávání kvůli EET začalo