Kdo je společník a kdo jednatel společnosti s ručením omezeným?

Společníkem se ve společnosti s ručením omezeným rozumí osoba, která zpravidla zakládá společnost, tudíž do ní vkládá peněžitý nebo nepeněžitý vklad (minimálně v hodnotě 20 tisíc korun). Jeden společník nemůže mít více vkladů. Společník také nemůže založit více než jednu společnost, v níž ručí neomezeně.

Jednatel je osoba, která je oprávněná jednat jménem společnosti a je odpovědná za řádné vedení předepsané evidence. Jednatele jmenuje valná hromada. Může jím být někdo ze společníků nebo jiná fyzická osoba. Z § 136 obchodního zákoníku také vyplývá pro jednatele zákaz konkurence. O tom, jaké zaměstnanecké poměry panují mezi jednatelem, společníkem a společností debatovali čtenáři v diskuzi na business serveru Podnikatel.cz.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Jak na firemní Facebook prakticky

  •  
    Jak efektivně propojit Facebook s webem.
  • Jak vše měřit a vyhodnocovat.
  • Jak řešit krizové situace.

Detailní informace o školení Facebooku »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+