Hlavní navigace

Kdy je v podnikání nutná koncesní listina?

 Autor: 258398
Jiří Velinský 9. 5. 2008

Zaujala vás možnost podnikat v oblasti pyrotechnického průzkumu? Nebo spíše klidnější provozování cestovní kanceláře? Vězte, že tyto činnosti patří mezi koncesované živnosti, a tak budete muset doložit odbornou způsobilost a požádat o vydání koncesní listiny.

Živnostenský zákon stanovuje, které druhy podnikání vyžadují vydání koncesní listiny. O tu podnikatel požádá na příslušném živnostenském úřadě. Ten ověří, že žadatel splňuje patřičné odborné předpoklady a jiné podmínky a vyzve další orgány státní správy k vyjádření. Je-li vše v pořádku, vydá podnikateli koncesní listinu, která jej opravňuje k podnikání v uvedených oborech.

Koncesované živnosti

Ne všechny druhy podnikání lze provozovat na základě živnostenského listu. Některé v Zákoně č. 455/1991 Sb, o živnostenském podnikání vyjmenované oblasti podléhají přísnějším podmínkám. Podnikatel, který chce podnikat v uvedených oblastech, musí požádat o vydání koncesní listiny. Obecně mezi koncesované živnosti patří ty, kde je zvýšené bezpečnostní, zdravotní nebo hospodářské riziko a stát si tak chce ponechat nad nimi určitý nadstandardní dohled. Živnosti koncesované jsou uvedeny v příloze číslo 3 živnostenského zákona.
Příklady koncesovaných živností
Provádění pyrotechnického průzkumu
Směnárenská činnost
Silniční motorová doprava
Provozování pohřební služby
Provozování taxislužby
Služby soukromých detektivů
Výroba zbraní
Výroba lihovin
Provozování cestovní kanceláře
Oceňování majetku

Podnikatel, který hodlá v uvedených oborech podnikat, musí mít požadované vzdělání. Například ten, kdo usiluje o podnikání v oblasti provádění trhacích a ohňostrojných prací musí mít:

  • střelmistrovský průkaz vydaný orgánem státní báňské správy a věk nejméně 21 let, nebo
  • střelmistrovský průkaz s odbornou způsobilostí technického vedoucího odstřelů vydaný orgánem státní báňské správy a věk nejméně 24 let, nebo
  • průkaz odpalovače ohňostrojů vydaný orgánem státní báňské správy.

Žádost o koncesi

Žadatel o koncesi musí v první řadě splňovat všeobecné podmínky pro provozování živnosti.

Podnikatel musí vyplnit Žádost o koncesi. K žádosti doloží doklady prokazující jeho odbornou způsobilost. Tu podá na příslušném živnostenském úřadě. Příslušnost k živnostenskému úřadu se posuzuje podle místa trvalého bydliště žadatele.

Podnikatel má také možnost ustanovit odpovědného zástupce. V tom případě doloží doklady, které prokazují odbornou a jinou způsobilost této osoby.

K podané žádosti se vyjadřují dotčené orgány státní správy. Například v případě žádosti o vydání koncese na provozování střelnic je to Ministerstvo vnitra ČR. Podrobnosti jsou uvedeny v § 53 živnostenského zákona. Živnostenský úřad by měl rozhodnout o vydání koncese do 60 dnů ode dne podání žádosti.

Žádost o vydání koncese je zpoplatněna – stojí 2000 Kč. Tato částka je splatná před vydáním koncese. Je-li živnost provozována průmyslovým způsobem, správní poplatek činí 20 000 Kč. Tyto poplatky vyplývají ze Zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (položka 24).

Koncesní listina

Koncesní listina je dokladem, který stvrzuje kladné rozhodnutí živnostenského úřadu a umožňuje podnikateli podnikat v uvedených oborech. Koncesní listina fyzické osoby dále obsahuje následující údaje:

  • jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště, u zahraniční osoby bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice (pokud byl povolen) a umístění organizační složky podniku v České republice, pokud ji zřizuje, a jméno, příjmení a bydliště (popřípadě místo pobytu v České republice, pokud byl povolen) vedoucího organizační složky podniku v České republice,
  • obchodní firmu, je-li fyzická osoba zapsána do obchodního rejstříku, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
  • místo podnikání a předmět podnikání v úplném nebo částečném rozsahu podle přílohy č. 3, a pokud je rozsah předmětu podnikání vymezen stanoviskem orgánu státní správy, který se vyjadřuje k žádosti o koncesi, uvede se v tomto rozsahu,
  • provozování živnosti průmyslovým způsobem, je-li živnost tímto způsobem provozována,
  • doba, na kterou se koncese uděluje,
  • datum vydání koncesní listiny,
  • den vzniku práva provozovat živnost.

Koncesní listinu živnostenský úřad vydá podnikateli do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. V případě zjištění nedostatků při provozování podnikatelské činnosti může živnostenský úřad koncesní listinu odejmout nebo udělit pokutu.

Anketa

Provozujete koncesovanou živnost?

Našli jste v článku chybu?
Podnikatel.cz: Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Podnikatel.cz: Přivýdělek u Airbnb nebo Uberu? Čekejte kontrolu

Přivýdělek u Airbnb nebo Uberu? Čekejte kontrolu

DigiZone.cz: Sat novinky: Je tu Sky Sport News HD

Sat novinky: Je tu Sky Sport News HD

120na80.cz: Bojíte se encefalitidy?

Bojíte se encefalitidy?

Podnikatel.cz: EET zvládneme, budou horší zákony

EET zvládneme, budou horší zákony

Root.cz: Vypadl Google a rozbilo se toho hodně

Vypadl Google a rozbilo se toho hodně

Lupa.cz: Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?

Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?

Podnikatel.cz: K EET. Štamgast už peníze na stole nenechá

K EET. Štamgast už peníze na stole nenechá

120na80.cz: 5 poporodních problémů a jejich řešení

5 poporodních problémů a jejich řešení

Vitalia.cz: Říká amoleta - a myslí palačinka

Říká amoleta - a myslí palačinka

Vitalia.cz: To není kašel! Správná diagnóza zachrání život

To není kašel! Správná diagnóza zachrání život

Podnikatel.cz: Italové dělají mozzarellu z mléka z Česka

Italové dělají mozzarellu z mléka z Česka

Podnikatel.cz: Na poslední chvíli šokuje vyjímkami v EET

Na poslední chvíli šokuje vyjímkami v EET

120na80.cz: Rakovina oka. Jak ji poznáte?

Rakovina oka. Jak ji poznáte?

Vitalia.cz: 9 největších mýtů o mase

9 největších mýtů o mase

DigiZone.cz: Digi CZ výrazně zlevnila balíček HBO

Digi CZ výrazně zlevnila balíček HBO

Měšec.cz: Přejete si číslo účtu na přání?

Přejete si číslo účtu na přání?

Podnikatel.cz: Udávání kvůli EET začalo

Udávání kvůli EET začalo

Podnikatel.cz: EET: Totálně nezvládli metodologii projektu

EET: Totálně nezvládli metodologii projektu

Měšec.cz: Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy