Kdy jsou příležitostné příjmy osvobozené?

Od daně z příjmu jsou osvobozeny příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem), jejichž úhrn nepřesáhne ve zdaňovacím období 20 000 Kč. V případě pronájmu se jedná jen o movité věci. Pronajatých nemovitostí se osvobození netýká.

Příležitostnou činností je činnost jednorázová, která nevyžaduje živnostenské oprávnění. Činnost, která by se jakkoliv opakovala, například sezonně, nemůže být považována za činnost příležitostnou. Čtěte více: Kdy a jak se daní příležitostný příjem?

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Měření a vyhodnocování kampaní

  •  
    Jak připravit a plánovat kampaně
  • Jak vyhodnocovat a využít důležité metriky
  • Jak to dělat u různých obchodních aktivit

Detailní informace o školení Měření a vyhodnocování kampaní»

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+