Kdy má OSVČ nárok na starobní důchod?

Aby OSVČ dostala důchod, musí splint stejné podmínky jako zaměstnanec – dosáhnout důchodového věku a získat potřebnou dobu pojištění. Výpočet výše důchodu probíhá navíc naprosto shodně jako u zaměstnanců. Ti však na důchodové pojištění odvádějí méně, protože za zaměstnance platí pojistné také zaměstnavatel.

Pro výpočet důchodu je rozhodný osobní vyměřovací základ pojištěnce, který se stanoví jako průměr vyměřovacích základů za rozhodné období. Rozhodným obdobím pro OSVČ jsou roční vyměřovací základy, ze kterých bylo za dané roky zaplaceno pojistné na důchodové pojištění. Vyměřovací základy se násobí koeficientem nárůstu všeobecného vyměřovacího základu, který každoročně stanovuje vláda svým nařízením, doplnil Kamil Vařeka, mluvčí ČSSZ.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Právo pro e-shopy

  •  
    Jak provozovat e-shop v souladu se zákonem.
  • Jak přistupovat k vrácení zboží a spory se spotřebiteli.
  • Jak v souladu s právem marketovat e-shop.

Detailní informace o školení Právo pro e-shopy »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+