Komponentní odpisování novela zákona neumožní

Od roku 2010 mohou účetní jednotky pro určitý majetek zvolit metodu tzv. komponentního odpisování. Jedná se o metodu, kterou používají Mezinárodní účetní standardy. Spočívá v rozdělení jednoho hmotného majetku na části – komponenty, které mají různou dobu životnosti. Jde o možnost vydělení samostatných částí majetku, které mají odlišnou dobu použitelnosti než majetek samotný. Účetní předpisy tedy umožňují rozdělit majetek na několik částí s různou dobou účetního odpisování.

Daňově takto odpisovat nelze. Ani v navrhované novele zákona o daních z příjmů od roku 2011 se k metodě komponentního odpisování pro daňové účely nepřihlíží. Jestliže poplatník použije v účetnictví metodu komponentního odpisování, bude i nadále pro účely stanovení základu daně postupovat tak, jako kdyby tuto metodu nepoužil. Výsledek hospodaření bude nutno upravit o všechny vlivy vzniklé použitím této účetní metody odpisování.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení e-mail marketingu

  •  
    Jak získat e-mailové kontakty
  • Jak udělat e-mailing více relevantní
  • Jak zavést automatizované kampaně

Detailní informace o školení e-mailingu »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+