Konec osvobození příjmů z ekologických zdrojů

Návrh novely zákona o daních z příjmů počítá se zrušením osvobození příjmů z ekologických zdrojů a zařízení. Bude se týkat jen zařízení uvedených do provozu po 31. prosinci 2010. Poplatníci, kteří stihnou uvést zařízení do provozu do tohoto data, budou moci osvobození ještě využít.

Jiná situace bude u právnických osob. Ty budou nově od 1. ledna 2011 po dobu využívání osvobození příjmů povinny uplatňovat odpisy majetku v nejvyšší přípustné míře bez možnosti přerušení odpisování. Toto pravidlo se vztahuje na všechna zařízení po dobu uplatňování osvobození. Tedy i na zařízení uvedená do užívání před účinností této novely.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení PPC reklamy pro začátečníky

  •  
    Principy fungování PPC reklamy.
  • PPC nejsou jen ve vyhledávačích.
  • Zjednodušte si správu šikovnými nástroji.

Detailní informace o školení PPC reklamy »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+