Lhůta na vrácení DPH za rok 2011 brzy skončí

Nakupovali jste v loni v jiných členských státech? Je nejvyšší čas na přípravu dokladů za nákup výrobků a služeb spotřebovaných na jejich území k vrácení DPH.

Nejvyšší čas na přípravu dokladů k žádosti o vrácení DPH za nákupy v jiných členských státech za předchozí rok. Poslední možnost podání žádosti je 30. září 2012. Lhůta se prodlužovat nebude. Nový systém vracení DPH byl u nás zaveden od roku 2010. Žádá se prostřednictvím Generálního finančního ředitelství. Dříve bylo možné žádat o vrácení pouze ve státě, ve kterém byla daň uhrazena.

Čtěte také: Vracení DPH podle nových pravidel

Vrácení DPH 

Při hotovostních a bezhotovostních platbách v zahraničí se většinou platí i zahraniční DPH. Ta je automaticky obsažena v cenách jednotlivých výrobků nebo služeb spotřebovaných na území daného státu. Při častých zahraničních cestách zaměstnanců nebo OSVČ se nemusí jednat o nijak zanedbatelnou částku. Vždy je vhodné prověřit, zda je nebo není možné z příslušné země žádat o vratku DPH. 

Základní podmínkou je, že žadatel není v dané zemi registrován k dani z přidané hodnoty. Nesmí zde mít pobočku ani sídlo a ani zde podnikat. Podnikáním na území dané země není vývoz zboží a služeb s místem plnění v Česku.

Čtěte také: Vyplatí se dobrovolná registrace? Poradíme vám, kdy ano, a kdy ne

Je možné žádat o vrácení DPH například:

 • za nákupy pohonných hmot,
 • účast na výstavách a veletrzích,
 • ubytovací služby, úhrady v restauracích, stravování,
 • školení, semináře a konference,
 • parkovné, trajekty, nakládka a ostatní dopravní náklady,
 • jízdné, najaté automobily,
 • mýtné a silniční poplatky,
 • výdaje na luxusní zboží, zábavu a reprezentaci,
 • pojištění uzavřené v zahraničí, úhrady za marketing, poradce, zastupování,
 • úhrady za zboží, pracovní předměty, které jsou v dané zemi nakoupeny a zároveň v dané zemi spotřebovány.

Čtěte také: Co přinese novela zákona o DPH od roku 2013?

Legislativní úprava

Příslušná úprava pro české plátce žádající vratky DPH z jiných členských států i pro osoby registrované k dani v jiných členských státech žádající o vracení daně v ČR obsažena v paragrafech § 82 až 82b zákona o dani z přidané hodnoty. Pravidla vycházejí ze Směrnice 2008/9/ES. Druhy pořízeného zboží nebo přijaté služby jsou popsány podle číselných kódů a subkódů. Ty je také nutné při vyplňování žádosti o vrácení daně dodržet. Plátce postupuje vždy podle pravidel členského státu vrácení daně.

WT100

Požadavky členských států týkající se použití subkódů pro popis zboží/služeb, požadovaných příloh, upřesnění požadovaných limitů částek vyjádřených v národní měně státu vrácení, jazykové požadavky pro vyplňování volných textů v žádosti, či pro další komunikaci se státem vracení, případná omezení limitů období pro vracení, doručování, podmínky pro zastupitelnost nebo platba na účet třetí strany jsou zveřejněny na webových stránkách české daňové správy v sekci Vrácení DPH. Přehled požadavků na náležitosti žádostí a procesu vracení DPH dle jednotlivých zemí je k dispozici rovněž na serveru Podnikatel.cz.

Foto: www.isifa.com

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení e-mail marketingu – pokročilé techniky

 •  
  Jak připravit šablonu moderního e-mailu
 • Jak spustit automatizované kampaně
 • Jak dynamizovat běžnou rozesílku

Detailní informace o školení e-mail marketingu - pokročilé techniky »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+