Limit 30 dnů na splacení faktur pro státy EU

Státy Evropské unie si budou muset nově pospíšit se splácením faktur. Evropský parlament totiž schválil směrnici o postupu proti opožděným platbám, která přikazuje členským státům uhradit faktury nejpozději do 30 dnů. Výjimku tvoří zdravotnická zařízení, u kterých zle prodloužit lhůtu až na dva měsíce. Novinka by měla platit od roku 2012.

Směrnice obsahuje i další změny. Podniky budou moci po uplynutí zákonné lhůty žádat o náhradu nákladů na vymáhaní nesplacených pohledávek ve výši minimálně 40 EUR. Zároveň se jim bude počítat úrok z prodlení ve výši 8 %.

Pozdě placené faktury od státních organizací představují jeden z největších problémů pro malé a střední podniky, kterým způsobují až existenční potíže. Podle ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka mají přitom firmy vyfakturované částky, které by je z druhotné platební neschopnosti pohodlně dostaly. Ryba smrdí od hlavy, takže jestli chceme zlepšit mizernou platební morálku, je potřeba začít na úrovni států. Přijetí tohoto návrhů totiž výrazně zrychlí platby po celé Unii, dodal Kocourek.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení UX: Jak zapojit uživatele do designu

  •  
    Jak dostat ono tajemné UX do designu.
  • Ve kterých fázích zapojit uživatele, abyste dostali nejvíc muziky za nejmíň peněz.
  • Jak vytvářet jednoduché a srozumitelné persony

Detailní informace o školení UX »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+