Hlavní navigace

Limitace náhrady škody podle nového občanského zákoníku. Radí advokát

Jan Roub 22. 5. 2014

Nový občanský zákoník přinesl také změny v úpravě odpovědnosti za škody a smluvní omezení, resp. vyloučení povinnosti k náhradě způsobené škody.

Podle úpravy původního občanského zákoníku nebylo možné v občanskoprávních vztazích předem vyloučit ani omezit povinnost k náhradě škody: Dohoda, kterou se někdo vzdává práv, jež mohou v budoucnosti teprve vzniknout, je neplatná. Možností omezení nebo vyloučení práva na náhradu škody, která mohla vzniknout teprve v budoucnosti, disponovaly strany obchodněprávních vztahů podle obchodního zákoníku od 1.1.2012, přičemž vyloučení práva na náhradu budoucí škody se nevztahovalo na škodu způsobenou úmyslně.

Nové zákony v úplném znění online


Autor článku: Jan Roub

Obecná úprava soukromoprávních vztahů, a to včetně vztahů mezi podnikateli, se v novém občanském zákoníku (NOZ) promítla v kontextu náhrady škody a její limitace částečně sloučením nemožnosti limitace náhrady škody dle koncepce starého občanského zákoníku a její přípustnosti dle koncepce obchodního zákoníku. Rozdílem však je, že účinná formulace zakazující limitaci náhrady škody dopadá na mnohem širší okruh případů.

Čtěte také: Odpovědnost členů orgánů obchodní korporace za škodu. Jak ji omezit?

NOZ užívá u závazků z deliktů pojem újma, který v sobě zahrnuje jak újmu nemajetkovou, tak újmu na jmění, tj. škodu.

Podle NOZ si předem smluvně neomezíte ani nevyloučíte odpovědnost za újmu na přirozených právech. Ujednání v rozporu s uvedeným budou absolutně neplatná.

Stejně jako ve staré úpravě, ani v současnosti nelze za žádných okolností předem vyloučit či omezit újmu, která bude způsobena úmyslně. Zde však oproti staré právní úpravě zakotvené obchodním zákoníkem došlo ke zpřísnění, neboť nově nelze předem limitovat ani újmu, která bude způsobená hrubou nedbalostí. Definici hrubé nedbalosti v NOZ nenajdeme, a proto si pomůžeme definicí z trestního zákoníku. Za újmu způsobenou hrubou nedbalostí tak můžeme považovat újmu, kterou zapříčiní ten, jehož přístup k požadavku náležité opatrnosti bude svědčit o jeho zřejmé bezohlednosti k újmou dotčeným právně chráněným zájmům poškozeného.

Zmíněné rozšíření okruhu případů vyloučení limitace náhrady újmy přináší zákonná formulace, která zakazuje vyloučení nebo omezení práva na náhradu újmy slabší strany. V této souvislosti bude slabší stranou například spotřebitel oproti poskytovateli úvěru, dodavatel pečiva oproti velkoobchodnímu odběrateli apod. Zda bude v právním vztahu některá smluvní strana slabší stranou, rozhodne v konkrétních případech až soud, protože občanskoprávní vztahy jsou natolik různorodé a mají svá specifika, že nelze stanovit úplný výčet osob, které lze považovat za slabší stranu.

Čtěte také: Nový zákon umožňuje vyloučit člena statutárního orgánu. Právník vysvětluje jak

Právní jednání učiněné po vzniku újmy, kterým strany právního vztahu náhradu vzniklé újmy omezí, anebo vyloučí, je však téměř zcela v dispozici těchto stran, jelikož NOZ dohodu o limitaci již vzniklé újmy obecně nezakazuje. Avšak taková dohoda nesmí být v rozporu s dobrými mravy. anebo postrádat další náležitosti platného právního jednání.

Našli jste v článku chybu?
Podnikatel.cz: Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Přehledná titulka, průvodci, responzivita

120na80.cz: 5 poporodních problémů a jejich řešení

5 poporodních problémů a jejich řešení

Vitalia.cz: Chtějí si léčit kvasinky. Lék je jen v Německu

Chtějí si léčit kvasinky. Lék je jen v Německu

DigiZone.cz: TV Philips a Android verze 6.0

TV Philips a Android verze 6.0

Podnikatel.cz: Přivýdělek u Airbnb nebo Uberu? Čekejte kontrolu

Přivýdělek u Airbnb nebo Uberu? Čekejte kontrolu

Vitalia.cz: Fotorecept: Jak nezkazit nadýchanou omeletu

Fotorecept: Jak nezkazit nadýchanou omeletu

Root.cz: Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

120na80.cz: Jak oddálit Alzheimera?

Jak oddálit Alzheimera?

DigiZone.cz: Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

Lupa.cz: Insolvenční řízení kvůli cookies? Vítejte v ČR

Insolvenční řízení kvůli cookies? Vítejte v ČR

Vitalia.cz: Říká amoleta - a myslí palačinka

Říká amoleta - a myslí palačinka

Podnikatel.cz: Udávání kvůli EET začalo

Udávání kvůli EET začalo

Podnikatel.cz: Italové dělají mozzarellu z mléka z Česka

Italové dělají mozzarellu z mléka z Česka

Podnikatel.cz: Zavře krám u #EET Malá pokladna a Teeta?

Zavře krám u #EET Malá pokladna a Teeta?

Podnikatel.cz: Na poslední chvíli šokuje vyjímkami v EET

Na poslední chvíli šokuje vyjímkami v EET

Root.cz: Vypadl Google a rozbilo se toho hodně

Vypadl Google a rozbilo se toho hodně

Vitalia.cz: 9 největších mýtů o mase

9 největších mýtů o mase

DigiZone.cz: Sat novinky: Fransat UHD Demo

Sat novinky: Fransat UHD Demo

Podnikatel.cz: EET: Totálně nezvládli metodologii projektu

EET: Totálně nezvládli metodologii projektu

DigiZone.cz: HD programy ČT i v UPC Horizon

HD programy ČT i v UPC Horizon