Lze zrušit registraci k DPH? Čtěte, jaké podmínky musíte splnit

Kdo například kvůli kontrolnímu hlášení už nechce být dobrovolný plátce DPH, může svoji registraci zrušit. Musí však splnit některé podmínky.

V souvislosti se zavedením kontrolního hlášení mohou někteří dobrovolní plátci DPH zvažovat, zda se jim nevyplatí raději registraci k DPH nezrušit. Přinášíme souhrn, které podmínky musí splnit.

Čtěte také: Vyplatí se dobrovolná registrace k DPH? Poradíme vám, kdy ano, a kdy ne

Podmínky pro zrušení registrace k DPH

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek

Jestliže se podnikatel dobrovolně registruje k DPH, může samozřejmě svoji registraci i zrušit. Problematiku zrušení registrace k DPH na žádost plátce řeší § 106b zákona o DPH. Aby mohl podnikatel požádat o zrušení registrace k DPH, musí splnit některé podmínky. Předně samozřejmě nesmí překročit výši obratu, která mu automaticky stanovuje povinnost stát se plátcem.

Pokud se jedná o podnikatele se sídlem v tuzemsku a nejde o sdružení, musí též uplynout alespoň rok ode dne, kdy se podnikatel stal plátcem. Zároveň podnikatel nesmí mít za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců příjmy vyšší než 1 milion Kč, nebo musí uskutečňovat pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Důvodem pro zrušení registrace je samozřejmě i přerušení ekonomické činnosti.

Podnikatelé, kteří nemají sídlo v České republice, mohou o zrušení registrace požádat, pokud za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců v tuzemsku neuskutečnili zdanitelné plnění nebo dodání zboží do jiného členského státu osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo přestali v tuzemsku uskutečňovat ekonomické činnosti.

Po zrušení nezapomeňte snížit nárok na odpočet DPH

Pokud se podnikatel rozhodne zrušit registraci k DPH, musí též snížit nárok na odpočet DPH u majetku, který tvoří součást obchodního majetku a u kterého byl uplatněn nárok na odpočet daně nebo jeho část. Snížení nároku na odpočet DPH uskuteční podnikatel v rámci posledního přiznání k DPH.

MIF16


Jak velké má snížení být se odvíjí od druhu majetku, kterého se týká. U nedokončeného majetku, nezúčtovaných záloh a u zásob se nárok na odpočet snižuje ve výši uplatněného odpočtu. U dlouhodobého majetku záleží na době, která uplynula od uplatnění odpočtu a na době, která zbývá do konce opravného období. Problematický je odpočet u drobného majetku, u kterého se raději vyplatí optat se na způsob příslušného finančního úřadu.

Čtěte více: Změna režimu: Jak na majetek a zásoby při registraci a zrušení registrace k DPH?

4 názory Vstoupit do diskuse
poslední názor přidán 2. 12. 2015 16:25

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení Jak vytvořit rychle jednoduchý web

  •  
    Jak mít na Internetu blog.
  • Jak si založit web na Wordpressu.
  • Jak pokračovat v jeho provozování.

Detailní informace o školení Jak vytvořit rychle jednoduchý web »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+