Hlavní navigace

Malí podnikatelé mohou vydělat na spolupráci formou klastrů

 Autor: 244086
Kateřina Tietzová 11. 3. 2008

Klastry jsou založeny především na účasti malých a středních podniků, spolupracují s regionálními institucemi a organizacemi. Společně čelí překážkám podnikání a zvyšují tak svoji konkurenceschopnost. Mohou dostat dotaci od kraje i z Evropské unie.

Malí a střední podnikatelé mají možnost spolupracovat v klastru a posílit tak svoji pozici vůči velkým konkurentům. Evropská unie je k této formě spolupráce mezi podniky velmi štědrá a poskytuje podporu na zakládání i rozvoj klastrů. Základem pro rozvoj klastrů je soutěž a rivalita, ovšem současně musí existovat uvnitř klastru rozsáhlá spolupráce. Zkušenosti s fungováním klastrů v ČR, i když zatím velmi krátkého, ukazují, že klastry mohou představovat nástroj ke zlepšení výkonnosti a konkurenceschop­nosti firem, které se aktivit klastrů účastní, ale i regionu, ve kterém působí, sděluje business serveru Podnikatel.cz Martina Chamasová z agentury CzechInvest.

Co je to klastr?

Existuje mnoho definic klastrů, jedna z nich popisuje klastry jako místní koncentrace vzájemně propojených firem a institucí v konkrétním oboru. Podniky sdružené v klastru si navzájem konkurují, ale současně musí spolupracovat, protože řeší množství podobných problémů. Díky spolupráci mohou překonat spoustu omezení a získat tak konkurenční výhodu. Tato forma partnerství má pro podnikatele a firmy, které jsou členy, mnoho přínosů.

Přínosy klastrů

 • poskytují úspory z rozsahu a snižují náklady
 • snižují omezení menších firem
 • zvyšují místní konkurenci a rivalitu a tím globální konkurenční výhodu
 • zvyšují rychlost přenosu informací a technologií
 • zvyšují moc a hlas menších firem
 • podněcují vládu k investicím do specializované infrastruktury
 • umožňují efektivní propojení a partnerství

Spolupráce může zahrnovat například návrhy společných projektů, uzavírání subdodavatelských smluv s místními firmami, sdílení znalostí a kooperativní výzkum a vývoj, skupinový marketing atd. Pro naše družstvo jsou již dnes patrné výhody, které plynou ze spolupráce. Snižování nákladů (například společný marketing) a realizace zakázek, které dříve nebylo možné realizovat, vypovídá pro business server Podnikatel.cz František Žoček z klastru Czech Stone Cluster.

Vznik klastru

Jedná se o dlouhodobý proces, který nejčastěji probíhá ve dvou fázích. První z nich je mapování. Cílem je určit, zda v rámci daného odvětví existuje potenciál pro vznik a rozvoj klastru a definovat společné cíle a strategie, které mohou být nadále rozvíjeny. Druhou fází je již založení a rozvoj klastru.

Struktura klastru může být velmi různorodá a závisí na zaměření, počtu členů a okolních podmínkách. Jádro klastru mohou tvořit podle informací agentury CzechInvest například výrobní firmy, dodavatelé či poskytovatelé služeb. S jádrem klastru pak spolupracují další instituce jako vědeckotechnický park, výzkumný ústav, poradenský subjekt, různé regionální instituce, banka, školy či asociace.

Během fáze vzniku klastru pomáhají firmám tzv. facilitátoři, jejichž aktualizovaný seznam vede agentura CzechInvest. Tato agentura poskytuje také podporu pro mapování jednotlivých klastrů. Důležitá je spolupráce mezi firmami, krajským úřadem a institucemi terciárního vzdělávání. Po zpracování strategie klastru následuje volba vhodné právní formy.

Právní formy klastru

 1. Sdružení podle občanského zákoníku: Vzniká zápisem do registru zájmových sdružení právnických osob na krajských úřadech. Nevýhodou je, že členy nemohou být fyzické osoby. Toto sdružení je právnickou osobou s právní subjektivitou. Řídí se stanovami, účtuje podle pravidel neziskové organizace.
 2. Sdružení podle Zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů: Umožňuje členství jak právnickým, tak fyzickým osobám. Registruje se na Ministerstvu vnitra ČR. Toto sdružení je také právnickou osobou, účtuje podle pravidel neziskové organizace a řídí se stanovami.
 3. Volné sdružení (konsorcium) podle občanského zákoníku: Nevýhodou je, že nevzniká samostatná právnická osoba. Sdružení funguje na základě plné moci, kterou všichni členové dají zmocněnci konsorcia. Všechny vnější vztahy jsou založeny na samostatné právní subjektivitě jednotlivých členů konsorcia.
 4. Obchodní společnost a družstvo: Mohou být založeny za podnikatelským i nepodnikatelským účelem, mají právní subjektivitu.

Financování

Nejdůležitějším zdrojem jsou strukturální fondy EU, z kterých lze financovat jak činnost klastru, tak i jednotlivé projekty. Zakládání a činnost klastrových iniciativ byla v minulém plánovacím období 2004 - 2006 podporována z Operačního programu Průmysl a podnikání, programu Klastry. V novém plánovacím období 2007 - 2013 jsou klastry podporovány z Operačního programu podnikání a inovace, programu Spolupráce, sdělila business serveru Podnikatel.cz Olga Coufalová z Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Klastry však mohou zažádat i o dotace z krajských rozpočtů. Kromě finančních mechanismů Strukturálních fondů EU mohou klastry požádat o finanční příspěvek na konkrétní projekt z rozpočtu Olomouckého kraje, potvrzuje Olga Coufalová.

Anketa

Zvažuje vaše firma účast v klastru?

Našli jste v článku chybu?
Root.cz: Vypadl Google a rozbilo se toho hodně

Vypadl Google a rozbilo se toho hodně

Vitalia.cz: Znáte „černý detox“? Ani to nezkoušejte

Znáte „černý detox“? Ani to nezkoušejte

Podnikatel.cz: Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Měšec.cz: Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

DigiZone.cz: Milan Kruml: procházka TV historií

Milan Kruml: procházka TV historií

DigiZone.cz: Digi CZ výrazně zlevnila balíček HBO

Digi CZ výrazně zlevnila balíček HBO

Vitalia.cz: 9 největších mýtů o mase

9 největších mýtů o mase

Měšec.cz: Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Měšec.cz: Přejete si číslo účtu na přání?

Přejete si číslo účtu na přání?

120na80.cz: Jak oddálit Alzheimera?

Jak oddálit Alzheimera?

Podnikatel.cz: Italové dělají mozzarellu z mléka z Česka

Italové dělají mozzarellu z mléka z Česka

DigiZone.cz: Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

Vitalia.cz: I církev dnes vyrábí potraviny

I církev dnes vyrábí potraviny

Lupa.cz: Slevové šílenství je tu. Kde nakoupit na Black Friday?

Slevové šílenství je tu. Kde nakoupit na Black Friday?

Měšec.cz: Finančním poradcům hrozí vracení provizí

Finančním poradcům hrozí vracení provizí

Vitalia.cz: To není kašel! Správná diagnóza zachrání život

To není kašel! Správná diagnóza zachrání život

Lupa.cz: Co se dá měřit přes Internet věcí

Co se dá měřit přes Internet věcí

DigiZone.cz: Sat novinky: Fransat UHD Demo

Sat novinky: Fransat UHD Demo

Lupa.cz: Insolvenční řízení kvůli cookies? Vítejte v ČR

Insolvenční řízení kvůli cookies? Vítejte v ČR

DigiZone.cz: Filmbox Live pro předplatitele UPC DTH

Filmbox Live pro předplatitele UPC DTH