Máte nižší příjem z podnikání? Snižte si zálohy na pojistné.

Ať už snížení příjmů způsobila krize či jakékoliv jiné okolnosti, je možné zdravotní pojišťovnu požádat o snížení měsíčních záloh na pojistné. O snížení může žádat osoba samostatně výdělečně činná, u které příjem po odpočtu výdajů připadající na 1 měsíc v období od 1.1. do konce kalendářního měsíce předcházejícího měsíci podání žádosti o snížení zálohy, je po dobu nejméně 3 měsíců po sobě jdoucích alespoň o třetinu nižší, než obdobný průměrný měsíční příjem po odpočtu výdajů v přecházejícím roce.

Žádost o snížení zálohy je tedy možné podat příslušné zdravotní pojišťovně až po uplynutí 3 měsíců v roce, tj. nejdříve k 1. 4. Pojišťovna zálohu přiměřeně sníží, ovšem nejdéle na 3 měsíce. Poté je nutné podat žádost novou. V opačném případě budou uplynutím lhůty pro snížení, zálohy zvýšeny opět na původní hodnotu.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení Jak vytvořit rychle jednoduchý web

  •  
    Jak mít na Internetu blog.
  • Jak si založit web na Wordpressu.
  • Jak pokračovat v jeho provozování.

Detailní informace o školení Jak vytvořit rychle jednoduchý web »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+