Mění se podmínky pro OSVČ vedlejší

OSVČ vedlejší, které se přihlásily k nemocenskému pojištění, by měly zvážit svou účast. Pokud se z pojištění neodhlásí, stávají se od ledna 2011 OSVČ hlavní. A to samozřejmě přináší další povinnosti. Předně placení důchodového pojistného alespoň v minimální výši. Ta v roce 2011 činí 1807 Kč.

Podle přechodných opatření k novele zákona může OSVČ, která se od 1. ledna 2011 stala osobou samostatně výdělečně činnou vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost z důvodu své účasti na nemocenském pojištění osob samostatně výdělečně činných, zálohy na pojistné na důchodové pojištění za období leden 2011 až kalendářní měsíc, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž podala nebo měla podat přehled za rok 2010 zaplatit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž tento přehled podala. Čtěte více. OSVČ a změny v nemocenském pojištění

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Tvorba a šíření videoobsahu

  •  
    Jak vytvořit video a na co si dát pozor
  • Jak ho naplnit vhodným obsahem
  • Kam ho umístit a jak mu získat diváky

Detailní informace o školení Tvorba a šíření videoobsahu »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+