Mimořádný odpis jen u majetku pořízeného do černa

Mimořádné zrychlené odpisy v červnu končí. U majetku pořízeného v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 byla doba odpisování zkrácena z 3 let na 1 rok u majetku v 1. skupině a z 5 let na 2 roky u majetku v 2. odpisové skupině.

Rychlé daňové odpisy lze tedy využít pouze u majetku prokazatelně uvedeného do užívání do 30. 6. 2010. Uplatnění mimořádných odpisů ale není povinností poplatníka, jen dočasnou možností. Pokud se tak poplatník rozhodne, může u veškerého hmotného majetku pořízeného mezi lednem 2009 a červnem 2010 uplatnit odpisy rovnoměrné (lineární) nebo zrychlené. Více v článku o mimořádných odpisech tento týden.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení Instagram pro firemní i osobní marketing

  •  
    Jak zakládat a používat účty.
  • Jak publikovat a vyhodnocovat.
  • Jak si poradit s hastagy.

Detailní informace o školení Instagram»

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+