Ministerstvo zemědělství hodlá podporovat vznik lesnických parků

Ministerstvo zemědělství podporuje plán na zakládání tzv. lesnických parků, které by fungovaly jako vzory příkladného, trvale udržitelného hospodaření v lesích a v krajině. Lesnické parky by rovněž měly pomoci k nárůstu všestranného přínosu lesů pro rozvoj daného regionu, k udržitelnému rozvoji turismu, myslivosti a dalších zájmů veřejnosti.

Veřejnost bude mít možnost seznámit se v lesnickém parku v rámci naučných stezek s tématy jako například význam lesa, lesnictví, výroby dřeva. Přičemž tyto oblasti představují v našem středoevropském regionu nezastupitelnou hodnotu, komentoval ministr zemědělství Jakub Šebesta.

Ministerstvo očekává, že zakládání lesnických parků si vezmou na starost především vlastníci lesů a a další lesnické a jiné subjekty působící v dané oblasti. Správa parku bude úředně zastřešena nevládní neziskovou organizací, obecně prospěšnou společností či nadací.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Jak nastavit firemní značku a řídit ji v onlinu

  •  
    Jak si nastavit značku sami
  • Jak značku na internetu řídit
  • Jak značku dostat lidem pod kůži

Detailní informace o školení Jak nastavit firemní značku a řídit ji v onlinu »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+