Ministerstvo zemědělství nabízí veřejnou zakázku

Ministerstvo zemědělství dnes vydalo výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zákazku. Jedná se o výstavbu polních cest s interakčními prvky dle schválené projektové dokumentace. Stavba má být uskutečněna v katastrálním území Grymov. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky by měla dosáhnout 9,5 mil.Kč.

Lhůta pro podání nabídky začíná 5.11.2007 a končí v poledne 20.11.2007. Nabídka musí být podána osobně, či poštou. Současně mají být nabídky dodány v uzavřených obálkách s označeným názvem veřejné zakázky, s nápisem NEOTVÍRAT a s adresou uchazeče. Bližší informace naleznete na stránkách ministerstva zemědělství.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení e-mail marketingu

  •  
    Jak získat e-mailové kontakty
  • Jak udělat e-mailing více relevantní
  • Jak zavést automatizované kampaně

Detailní informace o školení e-mailingu »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+