Ministerstvo zemědělství poskytuje dotace neplatičům

Dříve se ke každé žádosti o dotaci muselo přiložit čestné prohlášení, že žadatel nemá vůči státu ani resortním institucím žádné pohledávky po době splatnosti. Ovšem tato podmínka z většiny žádostí o dotace vypadla. Miliardy Kč z dotačních programů, které rozděluje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), tak mohou končit u podniků, které jsou v konkurzu, bankrotují, nesplácí úvěry, neplatí sociální pojištění apod.

Podle mluvčího SZIF se nemusí bezdlužnost dokládat u přímých plateb a v programech Horizontálního plánu rozvoje venkova (ty se teprve rozjížději). Přitom přímé platby tvoří největší objem dotací do zemědělství. Podle soukromého zemědělce Jana Váni byly podmínky dříve mnohem tvrdší, ale v období sociálnědemokra­tických vlád se stále změkčovaly.

Zdroj: aktualne.cz

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Práce s leady v digitálním prostředí

  •  
    Jaké online kanály používat pro získání leadu
  • Jakým způsobem pracovat s leady
  • Jak vyhodnocovat a optimalizovat efektivitu

Detailní informace o školení Práce s leady v digitálním prostředí »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+