Hlavní navigace

Minoritní činnost u #EET dříve evidovat nemusíte. Jaká jsou ale pro ni kritéria?

Daniel Morávek 6. 10. 2016

Přestože by část vašich tržeb měla být evidována dříve než zbytek, v některých případech tak činit nemusíte. Musíte ale splnit kritéria pro minoritní činnost.

Metodika k elektronické evidenci tržeb (EET) totiž stanovila, že tržby z minoritní (vedlejší) činnosti podnikatelů bude stačit evidovat až v okamžiku vzniku povinnosti evidovat tržby z činnosti hlavní.

Jak se určuje minoritní činnost

Obecně platí, že poplatník musí evidovat jednotlivé tržby od fáze, do které jednotlivá tržba spadá. Jestliže ale poplatník provozuje ve svých provozovnách kromě své hlavní činnosti i tzv. minoritní činnosti a povinné evidování tržeb z těchto minoritních činností by podléhalo evidenci tržeb dříve, než evidování tržeb z hlavní činnosti, může všechny tržby začít evidovat až v okamžiku vzniku povinnosti evidovat tržby z činnosti hlavní.

Aby šlo minoritní činnost evidovat až s činností hlavní, musí platit:

  • minoritní činnost není provozována v samostatné provozovně,
  • platby z minoritní činnosti tvoří maximálně 49 % z celkových plateb provozovny a současně nepřevyšují částku 175 000 Kč v dané provozovně (pokud by byla provozovna účelově rozdělena, nebere se na toto účelové rozdělení zřetel).

Jestliže má podnikatel v provozovně minoritních činností několik, platby u jednotlivých činností se sčítají. Naopak, pokud poplatník disponuje několika provozovnami, pak se limity počítají za každou z provozoven odděleně.

Jak se určila hranice 175 tisíc Kč

Základem pro její stanovení byla částka 70 000 Kč, která vychází z rozhodné částky (daňového základu) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonávala vedlejší činnost. Vlastní výše kritéria, tj. absolutní částka, pak byla dopočítána tak, že rozhodná částka (2,4násobek průměrné mzdy, zaokrouhleno na 70 000 Kč) tvoří základ daně z příjmů (175 000 Kč), ke kterému byly uplatněny výdaje ve výši 60 % (105 000 Kč), viz § 7 odst.7 zákona č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů (jedná se o nejčastěji uplatňované výdaje fyzické osoby z živnostenského podnikání).

Když bude podnikatel řešit, zda se jedná o minoritní činnost, musí vycházet z tržeb předcházejícího kalendářního roku. Zatímco například bufety tak musí vyhodnotit tržby za rok 2015 a to, zda tržby za jídlo konzumované na místě nepřekročily hranici 175 tisíc korun, kadeřnice, které prodávají i vlasové přípravky, budou řešit tržby až za rok 2016. Maloobchod se do EET zapojí až v březnu 2017, kadeřnice ovšem až v červnu 2018. Pokud by však v roce 2017 přesáhla některé z uvedených kritérií, pak musí zahájit evidenci tržeb z této činnosti již od 1. 1. 2018.

Každopádně, pokud má poplatník nějakou minoritní činnost a splňuje obě kritéria a začne tak tržby evidovat až u hlavní činnosti, nemusí úřadu zatím nic hlásit. Může se ale stát, že za podnikatelem dorazí kontrola, která bude chtít dokázat, že jde o minoritní činnost a že tam podnikateli nevznikla povinnost evidovat tržby dříve. Rozhodně proto přípravu nepodceňte.

Co má dělat začínající podnikatel

Podnikatel, který začal podnikat až letos nebo třeba teprve začne podnikat v příštím roce a nemá pro účely stanovení uvedených kritérií údaje z předchozího roku, může provést kvalifikovaný odhad. Pokud splní výše uvedené podmínky, pak nemá poplatník povinnost v roce následujícím platby z minoritní činnosti evidovat.

Příklad

Jestliže například kadeřnice ve své provozovně vedle své hlavní činnosti též doplňkově prodává vlasové přípravky, přičemž tržby z této činnosti v roce 2016 představují 80 000 Kč a 12 % podílu na celkových tržbách, nebude muset zahájit evidenci tržeb ve vztahu k tomuto prodeji ve 2. fázi, tj. k 1. 3. 2017 (kdy se zapojí maloobchodní a velkoobchodní prodej), ale až ve 3. fázi, tj. od 1. 3. 2018.

Samozřejmě může nastat také situace, kdy bude muset podnikatel začít evidovat část tržeb již letos v prosinci a další část třeba až od března 2017. Pokud podnikatel (například z důvodu nákladnosti úpravy SW) nechce rozlišovat přijaté tržby z jednotlivých činností, může poplatník začít evidovat tržby dříve, než má povinnost evidovat příslušné tržby, tzn. současně s tržbami, které již evidenci podléhají.

Záleží na rozhodnutí každého podnikatele, zda bude evidovat tržby postupně (podle jednotlivých fází systému evidence), nebo tržby ze všech svých činností najednou. ZoET nezakazuje začít evidovat tržby dříve, než dojde ke vzniku povinnosti evidovat tržby ve vztahu k jednotlivým činnostem poplatníka, resp. jejich zařazením do příslušných fází náběhu systému, a to od okamžiku, kdy tržby plynoucí z některé jeho činnosti začnou podléhat evidenci jako první, píše se v metodice.

Našli jste v článku chybu?
120na80.cz: 5 poporodních problémů a jejich řešení

5 poporodních problémů a jejich řešení

Měšec.cz: Jak vymáhat výživné zadarmo?

Jak vymáhat výživné zadarmo?

DigiZone.cz: Sat novinky: Je tu Sky Sport News HD

Sat novinky: Je tu Sky Sport News HD

Podnikatel.cz: Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Podnikatel.cz: Pozor, pojišťovny mění čísla účtů

Pozor, pojišťovny mění čísla účtů

Vitalia.cz: I církev dnes vyrábí potraviny

I církev dnes vyrábí potraviny

Podnikatel.cz: Babiše přesvědčila 89letá podnikatelka?!

Babiše přesvědčila 89letá podnikatelka?!

DigiZone.cz: Sat novinky: Fransat UHD Demo

Sat novinky: Fransat UHD Demo

DigiZone.cz: Digi CZ výrazně zlevnila balíček HBO

Digi CZ výrazně zlevnila balíček HBO

Vitalia.cz: Říká amoleta - a myslí palačinka

Říká amoleta - a myslí palačinka

Root.cz: Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

120na80.cz: Jak oddálit Alzheimera?

Jak oddálit Alzheimera?

Měšec.cz: Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Měšec.cz: Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

DigiZone.cz: Filmbox Live pro předplatitele UPC DTH

Filmbox Live pro předplatitele UPC DTH

Vitalia.cz: To není kašel! Správná diagnóza zachrání život

To není kašel! Správná diagnóza zachrání život

120na80.cz: Rovnátka, která nejsou vidět

Rovnátka, která nejsou vidět

Vitalia.cz: Chtějí si léčit kvasinky. Lék je jen v Německu

Chtějí si léčit kvasinky. Lék je jen v Německu

Podnikatel.cz: Prodává přes internet. Kdy platí zdravotko?

Prodává přes internet. Kdy platí zdravotko?

Vitalia.cz: Znáte „černý detox“? Ani to nezkoušejte

Znáte „černý detox“? Ani to nezkoušejte