Místo plnění u semináře poskytnutého cizincem v ČR

Místem plnění při poskytnutí vzdělávací služby zahraniční osobou (3. země, ne EU), jakož i služby českého organizátora akce je dle § 10b zákona o dani z přidané hodnoty místo, kde se tato akce skutečně koná. Jestliže se seminář uskuteční v ČR, je místo plnění v tuzemsku.

V případě poskytnuté služby zahraniční osobou ze třetí země lze podle Jana Molína, daňového poradce společnosti MIVO vycházet z §108 odst. 1. písm. c) zákona o dani z přidané hodnoty: Osobou povinnou přiznat a zaplatit daň je plátce nebo osoba identifikovaná k dani, kterým je poskytována služba. Více: Fórum Podnikatel.cz

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení UX: Jak zapojit uživatele do designu

  •  
    Jak dostat ono tajemné UX do designu.
  • Ve kterých fázích zapojit uživatele, abyste dostali nejvíc muziky za nejmíň peněz.
  • Jak vytvářet jednoduché a srozumitelné persony

Detailní informace o školení UX »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+