MMR: Nejčastější omyly v nájemním bydlení

Vláda ČR odsouhlasila novelu občanského zákoníku v oblasti nájemního bydlení. Na žádost ministra vnitra byla do návrhu přidána sociální klauzule chránící pozůstalé po zaměstnancích vybraných státních profesí, jako jsou policisté, nebo hasiči, kteří zahynou při výkonu povolání a užívají nájemních bytů se smlouvou na dobu služebního poměru.

Ministerstvo pro místní rozvoj upozorňuje na nepřesnost častého zaměňování této novely občanského zákoníku se zákonem 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájmů (tzv. deregulaci). Novela občanského zákoníku nestanovuje žádnou konkrétní výši nájmu v tržním režimu. Úkolem novely je vymezení přesných pravidel pro volný trh s nájemním bydlením, který vzniká dobíhajícími lhůtami stanovenými právě v zákoně číslo 107/2006 Sb. Novela je klíčová jak z pohledu pronajímatelů, tak z hlediska ochrany nájemníků. Jasně totiž stanoví mantinely, v nichž se obě strany nájemní smlouvy musí pohybovat. Deset nejčastějších omylů v oblasti nájemního bydlení je zveřejněno na stránkách ministerstva pro místní rozvoj.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Online Public Relations aneb PR sociálního věku

  •  
    Jak se liší digitální PR oproti klasickému PR.
  • Jak tvořit tiskové zprávy.
  • Jak monitorovat a vyhodnocovat PR.

Detailní informace o školení s Danem Dočekalem »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+